Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 243 zaloha teplo 10/2016 2702.83-ciastocne s DPH Zmluva splátky Termming,a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky PaedDr. Gabriela Emrichová Riaditeľka školy 04.11.2016
Faktúra 133 záloha na teplo a teplú vodu 3 224,24 s DPH Zmluva splátkový kalendár Termming,a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 02.07.2018
Faktúra 224 Záloha na teplo 9 193,99 s DPH Zmluva splátkový kalendár Termming,a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 28.11.2017
Faktúra 241 Záloha na teplo 5 493,11 s DPH Zmluva splátkový kalendár Termming,a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 14.12.2017
Faktúra 240 Záloha na energiu 616,15 s DPH Zmluva splátkový kalendár Pow-en, a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 14.12.2017
Faktúra 39 Dodávka elektriny 659,11 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb splátkový kalendár Pow-en, a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 08.02.2018
Faktúra 40 Splátka Termming 10 090,63 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb splátkový kalendár Termming,a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 08.02.2018
Faktúra 132 Splátka energie 659,11 s DPH Zmluva splátkový kalendár Pow-en, a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 02.07.2018
Faktúra 241 elektrika splátka 611.- s DPH Zmluva rozpis Pow-en, a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky PaedDr. Gabriela Emrichová Riaditeľka školy 04.11.2016
Faktúra 242 zaloha teplo 09/2016 3 174.16 s DPH Zmluva rozpis Termming,a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky PaedDr. Gabriela Emrichová Riaditeľka školy 04.11.2016
Faktúra 174 mesačná splátka elektrika 796,97 s DPH Zmluva priebežne Pow-en, a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 17.09.2018
Faktúra 175 záloha na teplo a teplú vodu 3 651,61 s DPH Zmluva priebežne Termming,a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 17.09.2018
Faktúra 176 Pult centr. ochrany 64,83 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb priebežne Mestský úrad Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 17.09.2018
Faktúra 114 Záloha na teplo 3 103,82 s DPH Zmluva mesačná splátka-záloha Termming,a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová poverená riadením školy 14.06.2017
Faktúra 67 Záloha na teplo 7 001,21 s DPH Zmluva mesačná splátka-záloha Termming,a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová poverená riadením školy 21.04.2017
Faktúra 151 záloha na teplo a teplú vodu 3 224,24 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb mesačná splátka Termming,a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 06.08.2018
Faktúra 152 Záloha na elektrinu 659,11 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb mesačná splátka Pow-en, a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 06.08.2018
Faktúra 261 Záloha na elektrinu 796,97 s DPH Zmluva mesačná splátka Pow-en, a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 05.12.2018
Faktúra 115 Pult centr. ochrany-MŠ 25,57 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb mesačná splátka Mestský úrad Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 05.06.2018
Faktúra 114 Pult centr. ochrany-učebňa PC 24.63/mesačnásplátka s DPH Zmluva o poskytovaní služieb mesačná splátka Mestský úrad Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 05.06.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6808