• Prečo si zvoliť práve našu školu?

   • Inovatívne vyučovacie metódy
   • Hejného matematika - netradičné vyučovanie matematiky zamerané na rozvoj logického myslenia, podporu kreativity a vnútornej motivácie, rozvoj osobnosti, ktorá vie argumentovať, diskutovať a vyhodnocovať. Matematika sa tak stáva pre žiakov obľúbeným predmetom.
    Sfumato - splývavé čítanie je efektívnym nástrojom na podporu elementárnej gramotnosti. Ukazuje cestu k efektívnemu prenosu zmyslových informácií a ich spracovaniu. Motivuje a podporuje aktívne čítanie.
   • Športové triedy
   • Od 5. ročníka triedy so športovou prípravou zameranou na atletiku s navýšením 3 vyučovacích hodín. V škole máme vytvorené nadštandardné podmienky pre športové aktivity (atletický ovál, dve telocvične, posilňovňa). Žiaci dosahujú úspechy na celoslovenskej úrovni. Od roku 2017 sme zapojení do Športovej akadémie Mateja Tótha.
   • Čo ešte ponúkame
   • Vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka.
    Vyučovanie druhého cudzieho jazyka (nemeckého) od 7. ročníka.
    Tvorivé čítanie a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v 2. - 4. ročníku.
    Rozvíjanie finančnej gramotnosti a praktickej matematiky.
    Navýšenie počtu hodín biológie v 6. ročníku - environmentálna výchova a výchova k zdravému životnému štýlu a chémie v 9. ročníku - rozvoj chemickej gramotnosti.
    Rozvoj kritického myslenia a prezentačných schopností prostredníctvom navýšenia počtu hodín dejepisu v 5. - 7. ročníku.
    Rozvoj estetického cítenia a fantázie navýšením počtu hodín výtvarnej výchovy v 5. ročníku.
 • Aktuality

    • Zoznam pomôcok pre našich budúcich prváčikov

     • aktovka
     • prezuvky s uzavretou pätou /podpísané/, nie šľapky
     • peračník: 3 ks mäkkých ceruziek, guma, 12 ks základných farbičiek, guma, strúhadlo so zásobníkom
     • školské dosky na zošity a školské dosky na učebnice, priehľadné obaly na zošity a učebnice – na začiatok 5 ks veľkých obalov formát A4
    • Prváci v Zámockom parku

     V pondelok deti z 1. C a 1. D v rámci didaktických hier strávili dopoludnie v Zámockom parku. Počas cesty pešo si všímali dopravu, dopravné značky a významné budovy v meste. Na stanovišti v parku sme si ukázali ako ošetriť drobné poranenie ruky, ako chránime prírodu a neznečisťujeme ju. Za odmenu čakalo na deti prekvapenie a posila na cestu domov. Veľmi pekne ďakujeme za úžasnú pizzu, o ktorú sa postarala mamička našej Mišky, pani Húšková. Aj keď sme prišli do školy unavení, najmä horúcim počasím, bolo skvele .

    • POSTUJUME DO FINÁLE SÚŤAŽE ČOKOLÁDOVÁ TRETRA SLOVENSKO!

     Skvelé správy z Bratislavy, Júlia Januš, Amélia Zelenáková a Viliam Straský sa kvalifikovali do slovenského finále súťaže Čokoládová tretra Slovensko 2021, ktoré je plánované po letných prázdninách, na 10. septembra v Košiciach!

     V štvrťfinálovom kole, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 28. júna v športovom areáli Mladej Gardy STU, sa všetci traja umiestnili vo svojich kategóriách do 8. miesta a vybojovali si postup medzi najrýchlejšie deti Slovenska.

    • Zábavná fyzika

     Fyzika - to nie sú len nudné vzorce a výpočty, ale aj uvedomenie si, že fyzikálne zákony a javy sú bežnou súčasťou života a dajú sa každodenne využiť. Teoretické vedomosti z témy rýchlosť/priemerná rýchlosť si žiaci overili priamo na športovom ihrisku. Žiaci ôsmeho ročníka sa rozdelili do šiestich skupín a vybrali si spomedzi seba dvoch najlepších bežcov. Úlohou každého bežca bolo zabehnúť 500 metrov. Potom skupina vyhodnotila čas každého bežca, rýchlosť na 500 m a následne zistila priemernú rýchlosť na 1km za oboch bežcov spolu.

 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa, prosím, prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • EduPage