• Prečo si zvoliť práve našu školu?

   • Inovatívne vyučovacie metódy
   • Hejného matematika - netradičné vyučovanie matematiky zamerané na rozvoj logického myslenia, podporu kreativity a vnútornej motivácie, rozvoj osobnosti, ktorá vie argumentovať, diskutovať a vyhodnocovať. Matematika sa tak stáva pre žiakov obľúbeným predmetom.
    Sfumato - splývavé čítanie je efektívnym nástrojom na podporu elementárnej gramotnosti. Ukazuje cestu k efektívnemu prenosu zmyslových informácií a ich spracovaniu. Motivuje a podporuje aktívne čítanie.
   • Športové triedy
   • Od 5. ročníka triedy so športovou prípravou zameranou na atletiku s navýšením 3 vyučovacích hodín. V škole máme vytvorené nadštandardné podmienky pre športové aktivity (atletický ovál, dve telocvične, posilňovňa). Žiaci dosahujú úspechy na celoslovenskej úrovni. Od roku 2017 sme zapojení do Športovej akadémie Mateja Tótha.
   • Čo ešte ponúkame
   • Vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka.
    Vyučovanie druhého cudzieho jazyka (nemeckého) od 7. ročníka.
    Tvorivé čítanie a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v 2. - 4. ročníku.
    Rozvíjanie finančnej gramotnosti a praktickej matematiky.
    Navýšenie počtu hodín biológie v 6. ročníku - environmentálna výchova a výchova k zdravému životnému štýlu a chémie v 9. ročníku - rozvoj chemickej gramotnosti.
    Rozvoj kritického myslenia a prezentačných schopností prostredníctvom navýšenia počtu hodín dejepisu v 5. - 7. ročníku.
    Rozvoj estetického cítenia a fantázie navýšením počtu hodín výtvarnej výchovy v 5. ročníku.
 • Aktuality

    • Cesta za poznaním

     Slnko, Merkúr, Zem, Jupiter ...... že sú súčasťou Vesmíru, žiaci štvrtých ročníkov vedia. Ale napríklad, aké zoskupenia hviezd možno pozorovať na oblohe, to sa dozvedeli na exkurzii vo Hvezdárni v Hlohovci.

    • Hasičské hobby

     Pútavé, veselé i zaujímavé historky zo svojho hasičského života povedal žiakom 4. A triedy emeritný pán hasič na výstave Hasičské hobby. Žiaci túto výstavu spojili s prehliadkou kaštieľa, počas ktorej sa dozvedeli veľa o živote rodiny Pálffyovcov v Malackách.

    • Deň úsmevu v 4.A

     Matematická rýchlovka a informácia o človeku, ktorý vymyslel automobil, vyčarili úsmev na tvárach žiakom v 4. A triede.

    • OKRESNÉ KOLO V CEZPOĽNOM BEHU

     Naši žiaci získali 6 pódiových umiestnení, staršie žiačky postúpili do Krajského kola!

     V Okresnom kole v cezpoľnom behu, ktoré sa uskutočnilo 19. septembra v areáli Zámockého parku v Malackách vybojovali žiaci našej školy tri individuálne umiestnenia v súťaži jednotlivcov (1 – 1 – 1) a rovnako boli úspešní aj v súťaži družstiev (2 – 1 – 0).

 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa, prosím, prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Úspechy našich žiakov

  Na stránke pracujeme. Ďakujeme za pochopenie!
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • EduPage