• Špeciálny pedagóg

    • V našej škole, vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci projektu „V základnej škole úspešnejší“, pracuje školská špeciálna pedagogička a dve asistentky učiteľa.


     Školská špeciálna pedagogička poskytuje odbornú starostlivosť žiakom so špeciálnymi edukačnými potrebami, poradenstvo učiteľom a zákonným zástupcom žiaka.


     Kontakt:
     Mgr. Mária Štefková, PhD.

     Mail: stefkova.maria@zs4malacky.sk
     Tel.: 034/772 38 62

     Konzultačné hodiny pre zákonných zástupcov denne od 8.00 do 8.45 a po dohode.