• Školský klub detí

    • Prevádzka ŠKD:

     - pred vyučovaním od 6.00 hod. do 8.00 hod.

     - po vyučovaní od 11.30 hod. do 17.00 hod.

     Klub môžu navštevovať prihlásení a prijatí žiaci našej školy. Prednostne sú prijatí žiaci nižších ročníkov do naplnenia kapacity.

      

     Vedúca ŠKD:

     Ľubica Jirková

      

     Oddelenia:

     ŠKD 1 - Vierka

     ŠKD 2 - Melánka

     ŠKD 3 - Daška

     ŠKD 4 - Ľubka

     ŠKD 5 - Alenka