• Zloženie Rady školy

    • Rada školy pri Základnej škole Záhorácka č. 95, 901 01  Malacky

     Predseda: 

     PaedDr. P. Jordán- zástupca pedagogockých zamestnancov

     Podpredseda: 

     J. Čelková - zástupca rodičov

     Členovia: 

     JUDr. T. Grígel- zástupca rodičov

     Mgr. M. Macejka  - zástupca zriaďovateľa

     PaedDr. V.M.Adamovičová - zástupca pedagogických zamestnancov

     Mgr. S. Prsteková - zástupca rodičov

     Mgr. D. Pellerová - zástupca rodičov

     Ing. A. Janík - zástupca zriaďovateľa

     A. Slezáková - zástupca zriaďovateľa

     Ing. P. Spusta - zástupca zriaďovateľa

     A. Kucharová - zástupca nepedagogockých zamestnancov