Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

 • BEH OSLOBODENIA
  9. 5. 2017

  Do galérie BEH OSLOBODENIA boli pridané fotografie.

 • POZVÁNKA NA BEH OSLOBODENIA

  Pozývame Vás na 45. ročník Behu oslobodenia, ktorý sa uskutoční v sobotu 6. 5. 2017 na bežeckej dráhe futbalového štadióna v Zámockom parku v Malackách.

  Prezentácia: 8,00 - 9,30 hod.
  Súťažné kategórie a dĺžky tratí:
    9,30   Žiaci (1. - 2. ročník ZŠ) - 200 m
    9,40   Žiačky (1. - 2. ročník ZŠ) - 200 m
    9,50   Žiaci (3. - 4. ročník ZŠ) - 300 m
  10,00   Žiačky (3. - 4. ročník ZŠ) - 300 m
  10,10   Žiaci (5. - 7. ročník ZŠ) - 400 m
  10,15   Žiačky (5. - 7. ročník ZŠ) - 400 m
  10,20   Žiaci (8. - 9. ročník ZŠ) - 800 m
  10,25   Žiačky (8. - 9. ročník ZŠ) - 600 m
  10,30   Dorastenky (študenti SŠ) - 1000 m
  10,30   Dorastenci (Študenti SŠ) - 1000 m
  10,45   Nordic Walking (ženy + muži) - 2000 m
  10,45   Ženy (19 a viac rokov) - 1000 m
  10,45   Muži (19 a viac rokov) - 3000 m
  11,15   Vyhlásenie výsledkov

  Ceny:
  Prví traja v každej kategórii získajú vecnú cenu a diplom.  
  Vecnú cenu získa i najmladší a najstarší účastník pretekov. 
  Ocenená bude i účasť rodín s najväčším počtom účastníkov (minimálne 1 dospelý a 2 deti). 
  Všetci, ktorí absolvujú súťažnú trať obdržia účastnícku medailu :-)

  Súťaž o Pohár Centra voľného času: 
  Prvých päť najrýchlejších pretekárov v každej kategórii získa pre svoju školu body (5, 4, 3, 2, 1). 
  Celkový súčet bodov stanoví víťaznú školu, resp. nového držiteľa pohára Centra voľného času.

  Podujatie je zahrnuté do hodnotenia o najaktívnejšiu školu na základe počtu zúčastnených žiakov z jednotlivých škôl.

  Kompletné propozície si môžete pozrieť tu: Beh_oslobodenia_2017_-_propozicie.pdf

 • Deň Slnka

  Slnko je naša najbližšia hviezda a zároveň najjasnejšia hviezda na oblohe. Svojím žiarením vytvára podmienky života na Zemi. Deň Slnka -  3.máj - je určený  na pripomenutie si významu a dôležitosti Slnka. Naši prváci a druháci si vytvorili svoje krásne slniečka, ktoré sú výnimočné a všetkým posielajú slnečný deň...

   

  Do galérie Deň Slnka boli pridané fotografie.

 • POZRITE SI!

  Deň Zeme s vedou sa páčil i televízii:

   

 • OZNAM

  Oznamujeme zákonným zástupcom, že finančné podlžnosti za vydané obedy budú riešené okamžitým stopnutím vydávania obedov.   

 • Hókus-pokus v 1.A

  Z našich malých prvákov sa razom stali malí výskumníci. Stačilo zopár pomôcok z kuchyne – olej, sóda bikarbóna, ocot, potravinárske farbivo, voda, soľ, cukor yes. Žiaci s úžasom pozorovali, čo sa stane, ak zmiešajú hociktorú z týchto ingrediencií. A potom to všetko začalo...farbilo sa, kypelo, miešalo..... a deti sa do popuku smiali a rehotali smileyyeswinkheart .

  Foto: Hókus-pokus 

 • Deň Zeme s vedou

  Zo žiakov našej školy sa dňa 28.4.2017 stali vedci yes yes yes. Žiaci všetkých ročníkov si v rámci aktivity Deň Zeme s vedou vyskúšali rôzne pokusy a zahrali sa na výskumníkov. Tento deň pripravili žiaci 9. ročníka s občianskym združením Pre budúcnosť – 4future pod vedením p. uč. Jánošíkovej. Aktivitu podporil primátor mesta Malacky zo svojej rezervy.

  Žiaci 9. ročníka vysvetľovali a lektorovali. Zažili pocit učiteľa, keď jednotlivým triedam vysvetľuje niektorú látku aj 3krát za sebou smiley. Žiaci nadobudli komunikačné a prezentačné zručnosti. Ich lektorské výstupy boli o to náročnejšie, že svoj výklad museli vždy prispôsobiť veku poslucháčov.

  Ďakujeme deviatakom i pani učiteľke Jánošíkovej za veľkú pomoc pri organizácii a realizácii, ale najmä pri dokonalej príprave, ktorej venovali svoj voľný čas.

  Foto: Deň Zeme s vedou

 • Deň Zeme
  27. 4. 2017

  Tento rok sa žiaci 1. a 2. ročníka spolu s pani učiteľkami rozhodli, že si zhotovia krásnu Pani Zem.  Spoločne porozmýšľali , povedali si čo všetko pekné je na našej planéte a každý niečo vytvoril.  Samozrejme uvažovali  aj nad tým, čo našej Zemi škodí, ubližuje. No dohodli sa, že všetci chcú mať krásnu planétu a preto aj Pani Zem urobili peknú, čistú a usmiatu.

  Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

 • POZOR!!! Talentové skúšky do triedy so športovou prípravou
 • Popoludnie s Viktorom
  26. 4. 2017

  Zábavné popoludnie v CVČ zažili deti zo škoského klubu s Viktorom smiley. Spolu si zaspievali, zatancovali a zacvičili surprise. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie a nové pesničky s Viktorom yes.

  Do galérie Popoludnie s Viktorom boli pridané fotografie.

 • Rovesnícka mediácia - projekt
  24. 4. 2017

  Naša škola sa projektom "Rovesnícka mediácia ako preventívny program v boji proti kriminalite mládeže" zapojila do výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odboru prevencie kriminality a z Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality získala 8000€ na kompletné vybavenie učebne nábytkom i technikou. Spoluúčasťou 2000€ prispelo i Združenie rodičov pri ZŠ Záhorácka (veľmi pekne ďakujeme).

  Hlavným cieľom projektu je zlepšiť atmosféru v triedach pomocou začlenenia preventívneho programu v boji proti kriminalite zameraného na riešenie konfliktov – školskej rovesníckej mediácie. Vedľajšie ciele - pripraviť podmienky na realizáciu výzvy na pozície rovesníckych mediátorov, zrealizovať tréningové aktivity, vytvoriť plán udržateľnosti aktivít s cieľom priviesť žiakov k väčšej tolerancii, rešpektu a úcte, pomáhať im chápať vzájomné odlišnosti tak, aby sa minimalizovali konfliktné situácie, resp. riešili cestou zmierovania, uskutočniť žiacku konferenciu s účasťou škôl z rôznych oblastí Slovenska. Ak si žiaci osvoja zručnosti rovesníckej mediácie, riešenie jednoduchých konfliktov zvládnu bez zásahu učiteľa.

  Projekt už je rozbehnutý. Žiaci majú svoje miesta mediátorov a postupne absolvujú tréningové stretnutia s certifikovanými mediátormi - p. Bieleszovou a p. Lengyelom, ktorí vykonávajú lektorskú činnosť na profesionálnej a humánnej úrovni (srdečne ďakujeme). O ďalších krokoch a pripravovanej konferencii vás budeme priebežne informovať.

  vedenie školy  

  Foto: Rovesnícka mediácia 

   

 • Deň Zeme 3. a 4. ročník
  21. 4. 2017

  Foto:  Deň Zeme

 • Slávik Slovenska
  20. 4. 2017

  Dnes sa naša škola rozospievala surprise. Konalo sa školské kolo 27. ročníka celoštátnej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2017. Zúčastnilo sa jej 25 súťažiacich speváčikov - slávikov yes

  1. kategória

  1. miesto - Sarah Gajdárová z 1.C

  2. miesto - Simonka Kuklovská z 2.A

  3. miesto - Natálka Vilémová z 1.A

  2. kategória

  1. miesto - Alex Šebo zo 6.A

  2. miesto - Monika Burclová zo 6.A

  3. miesto - Miška Salayová zo 6.B

  Čestné uznanie

  Nikolka Brandisová zo 6.B a Elizabeth Bumberová zo 4.B

  Všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemné hudobné popoludnie a víťazom blahoželáme!!! 

  Foto: Slávik Slovenska 

 • ZBER PAPIERA

  V dňoch 24.4. - 5.5.2017 sa v našej škole v čase od 7.15 hod. do 8.00 hod. uskutoční zber papiera.

 • Hľadanie veľkonočného pokladu v ŠKD
  12. 4. 2017

  V jedno predprázdninové popoludnie sa naši najmenší rozhodli hľadať sladké poklady na školskom dvore. Detektívi sú z nich dobrí, našli všetko a pani vychovávateľky  za krásnu akciu aspoň vystískali.

  Do galérie Hľadanie veľkonočného pokladu v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Jedno biele, druhé čierne a to tretie maľované
  12. 4. 2017

  Jedno biele, druhé čierne a to tretie zafarbené .... je názov našej predveľkonočnej súťaže v maľovaní kraslíc. Tradične sa na výstave objavilo množstvo tradičných i netradičných maľovaných vajíčok . Detskej porote sa veľmi ťažko rozhodovalo o naj...kraslici. No stal sa ňou Olaf z Ľadového kráľovstva. Ocenili sme však všetkých zúčastnených. Našou snahou okrem iného je, aby rodičia spolu s deťmi strávili čas aktívne. A to sa nám podarilo. Ďakujeme a tešíme sa na ďalší rok!

  Foto: Kraslice 

 • Hľadanie veľkonočných vajíčok v 1.A
  12. 4. 2017

  Radosť z prichádzajúcich sviatkov jari dopriala žiakom i pani učiteľka Jelínková - na hodine ANJ žiaci 1.A hľadali veľkonočné poklady. Misia sa podarila yes. Všetky poklady (s veľkou túžbou po čokoláde) žiaci našli smiley

  Foto: Hľadanie v 1.A 

 • Popoludnie plné chrobáčikov
  11. 4. 2017

  V pondelok 10.4. sa deti ŠKD zúčastnili besedy v CvČ o chrobákoch, chrobáčikoch a motýľoch. Po zaujímavej besede sme spojili užitočné s príjemným a strávili sme zbytok popoludnia na multifunkčnom ihrisku v cvečku.

  Do galérie Popoludnie plné chrobáčikov boli pridané fotografie.

 • Prišli k nám predškoláci z MŠ
  11. 4. 2017

  Včera k nám prišli predškoláci z Kostolišťa a dnes nás navštívili 2 triedy z MŠ Kollárova. Prváci im radi ukázali, čo sa naučili a ochotne  pomohli svojim menším kamarátom i  pri riešení školáckych úloh. Ďakujeme p. učiteľkám z MŠ i ZŠ za peknú spoločnú akciu.

  Do galérie Prišli k nám predškoláci z MŠ boli pridané fotografie.

 • Jazykový kvet
  10. 4. 2017

  V piatok 7. apríla sa žiaci z krúžku English Drama Club zúčasatnili krajského finále súťaže Jazykový kvet. Je to súťaž v umeleckom prednese, dráme, ako i v tvorbe v cudzích jazykoch. Naši žiaci sa do krajského finále prebojovali s dramatickou tvorbou v prvej i druhej kategórii v angličtine. S hrdosťou oznamujem, že obe skupiny získali postup na celoslovenské finále.

  Krajské finále prebiehalo v priestoroch katedry románskych jazykov PF UK v Bratislave a v porote sedeli zástupcovia jazykových škôl i vysokoškoskí pedagógovia.

  Štvrtáci Emka Biksadská, Emka Gulárová, Karenka Grígelová, Rastík Hanisko a Danko Havrilla spolu so Zinkou Žákovou z 3.A sa hneď prezliekli do kostýmov pre svoju hru o smutnej princeznej a začali si opakovať predstavenie. Pred porotou už na sebe nedali vidieť ani štipku trémy a rozprávkou The Sad Princess vyčarili úsmev na tvárach všetkých porotcov.

  Naši šiestaci Matúš Klas, Samo Baček a Lucas Karel spolu s gymnazistami Stellou Stupňanovou, Milicou Ćurčić, Henrietou Matlovičovou a Milanom Žákom predviedli výborný výkon s predstavením The Flinstones and the Time Machine. Porota ocenila jazykovú i dramatickú náročnosť ich hry.

  Celoslovenské finále je pre všetkých členov English Drama veľkou výzvou ako aj príležitosťou na zdokonalenie ich prejavu. Majú príležitosť zabodovať v konkurencii škôl z celého Slovenska. Držte im palce.

   

  Mgr. Lívia Biesiková

  Do galérie Jazykový kvet boli pridané fotografie.

strana: