Kontakt Rozvrh Fotoalbum Školský časopis Novinky Digitálna knižnica Školské prázdniny Veľké knižné darovanie

Záujmové útvary

Naša škola

Streda 22. 10. 2014
Počet návštev: 2679376


Vitajte na stránkach našej školy

 • Pracovné miesto - školník, údržbár ( zástup počas PN)

  V prípade záujmu kontaktovať riaditeľku školy. Pozri pracovné ponuky.

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny začínajú 30. 10. 2014 (štvrtok). Nástup do školy je 3.11. 2014 (pondelok).

 • Poďakovanie

  ZŠ Záhorácka, Malacky vyslovuje poďakovanie rodičom našich žiakov, ktorí sa rozhodli darovať knihy do školskej knižnice - p. Foltýnovej, p. Fupšovej, p. Hlaváčovej, p. Pajpachovej a p. Pražienkovi. Veľmi si ceníme vašu pomoc.

 • 17. 10. 2014

   Praktická časť účelového cvičenia na ochranu života a zdravia prebehla kvôli nepriaznivému počasiu v budove školy. Harmonogram presunu tried na jednotlivé stanovištia bol dodržaný. Žiaci si prakticky preverili svoje zručnosti a vedomosti. Obsahové zameranie bolo na riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana, pohyb a pobyt v prírode, dopravná výchova, zdravotná príprava a doplňujúce praktické úlohy - hod granátom a protipožiarna príprava, ktorá žiakov najviac zaujala, keď si mohli  vyskúšať džberovku. Do galérie Účelové cvičenia boli pridané fotografie.

 • Do pozornosti deviatakom

 • Súťaž o najkrajšieho školského maskota

  www.polygraficka.sk

   

 • 16. 10. 2014

  V pondelok 13.10. 2014 na školskom dvore lietalo množstvo šarkanov vo všetkých farbách jesene. Deti zo školského klubu sa potešili krásnemu slnečnému počasiu. Pri dobrej hudbe, sladkom občerstvení a lietajúcich šarkanoch sme strávili príjemné popoludnie. Už teraz sa tešíme na ďalšiu vydarenú šarkaniádu. Do galérie Šarkaniáda v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Športové sústredenie vo Vysokých Tatrách

  V termíne 5. – 11. októbra 2014 sa vo Vysokých Tatrách, uskutočnilo jesenné sústredenie žiakov 5. – 9. ročníka športových tried ZŠ Záhorácka, Malacky.

  Pobyt bol zameraný na vysokohorskú turistiku a rozvoj všestrannej športovej prípravy s dôrazom na aeróbnu vytrvalosť, silové, rýchlostné a koordinačné schopnosti.

 • Žiaci 2.C triedy si opäť vyskúšali na hodine výtvarnej výchovy novú techniku práce, tentoraz s opadnutými listami. V rukách trpezlivo stáčali pestrofarebné listy, nitkou zviazali a čary – máry fuk vytvorili nádherné listové kvetinky. Toto všetko im ukázala a naučila ich p. Haráková, ktorej veľmi pekne ďakujeme. Žiaci a p. uč. Ježková.

 • Tekvičky, gaštany a dyne, všetky tieto plody jesene si priniesli deti do školy, aby si mini vyzdobili chodbu. Rodičia im pomohli pri vyrezávaní a vytvorili krásne strašidielka, ktoré určite každého potešili.

   

Stánok jablkového hodovania ZŠ Záhorácka 95