Kontakt Rozvrh Fotoalbum Školský časopis Novinky Digitálna knižnica Školské prázdniny Veľké knižné darovanie

Záujmové útvary

Naša škola

Pondelok 22. 12. 2014
Počet návštev: 2798760


Vitajte na stránkach našej školy

 • Vianočné prázdniny

  Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že od 22. decembra 2014 do 7. januára 2015 budú mať žiaci vianočné prázdniny. Nástup do školy je 8. januára 2015.

  Zároveň Vám prajeme pokojné chvíle v kruhu rodiny a mnoho síl do ďalšieho roka.

 • Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej časti súťaže Čo si za peniaze nekúpiš, ktorú organizovalo CPPPaP v Malackách. Kolektív žiakov Mladý Picasso pod vedením p. Martiniakovej sa umiestnil na 1. mieste.

  Blahoželáme!

  Prácu si môžete pozrieť tu: Čo si za peniaze nekúpiš

 • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2015/16

 • 19. 12. 2014

  Dňa 18. 12. 2014 sa konal u nás v telocvični výchovný koncert pod názvom "Vianočný koncert", kde odzneli tradičné a populárne vianočné piesne v podaní dvoch spevákov a klaviristu.

  Do galérie Vianočný koncert boli pridané fotografie.

 • 19. 12. 2014

  17. decembra sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese povestí s názvom Šaliansky Maťko. Súťažilo sa v troch kategóriách. Výsledky:

  I. kategória (2. a 3. ročník) - 1. miesto - Ema Krasová (II.C)

  II. kategória (4. a 5. ročník) - 1. miesto - Stella Stupňanová (IV.B)

 • Dňa 16. 12. 2014 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Zadanie úloh, ktoré pripravili p. uč. Marušková a p. uč. Stúpalová riešilo 44 žiakov 2. stupňa v troch kategóriách (5. ročík, 6. - 7. ročník, 8. - 9. ročník). V prvej časti riešili úlohy bez atlasu na základe svojich vedomostí, ktoré získali na hodinách geografie na samoštúdiom. V druhej - praktickej časti, využívali odporúčané atlasy. Úspešným riešiteľom školského kola sa stal ten žiak, ktorý získal minimálne 55 bodov zo 100. Tento rok sa to podarilo 25 žiakom, čo je 56,8%. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

 • 18. 12. 2014

  Zapojili sme sa do súťaže TUČNIACI Z MADAGASKARU – vyhrali sme a tučniaci nás odmenili veľkou kopou sladkostí. Žiaci  2. C triedy. Do galérie Madagaskar boli pridané fotografie.

 • Vianočný turnaj v minihádzanej o pohár Fénixu 2014

   

  V stredu 17. decembra sa v telocvični ZŠ Záhorácka v Malackách uskutočnil 2. ročník Vianočného turnaja o pohár Fénixu v minihádzanej. Podujatia sa v dvoch kategóriách zúčastnilo 77 žiakov školy, pre ktorých bol turnaj poslednou školskou športovou súťažou v tomto kalendárnom roku.

  V turnaji o Malý pohár Fénixu (žiaci 3. – 4. ročníka) zvíťazilo družstvo s názvom „Odstrelovači“ pred „Ohnivými strelami“ a „Lions Malacky“. Najlepším strelcom sa stal Michal Salčík, ktorému sa v dvoch zápasoch podarilo vsietiť 9 gólov. Najlepšími hráčmi turnaja najmladších žiakov boli vyhlásení Eric Houndjo, Michal Podlipný a David Vrabček.

 • Olympiáda z anglického jazyka

  V utorok 9. decembra sa konala Olympiáda z anglického jazyka pre žiakov druhého stupňa.

  Výsledky pre I. kategóriu (ročníky 5, 6, 7):

  1. miesto – Martin Bielesz (VII.C)  (postup do okresného kola)
  2. miesto – Patrícia Dulanská (VII.C)
  3. miesto – Natália Pražienková (VII.C)

  Výsledky pre II. kategóriu (ročníky 8,9):

 • Vianočné trhy

  Riaditeľstvo ZŠ srdečne ďakuje všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí podporili naše vianočné trhy svojimi výrobkami. Taktiež ďakujeme žiakom, pedagógom a ostatným zamestnancom aj za organizačné zabezpečenie a príjemne prežité adventné popoludnie. Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume. Pre zobrazenie fotoalbumu kliknite TU.

 • Vianočné vystúpenie pre seniorov

  Vinšom, vianočným koledovaním, piesňami a básničkami prekvapili deti zo ŠKD seniorov v Centre sociálnych služieb v Malackách. Pripravili si pre nich krátky program a nezabudli  na milé darčeky, ktoré im priniesli pod stromček.

   

  Fotogaléria

 • Vianočné ozdoby

  Deti v ŠKD si vyrobili vianočné ozdoby z tvarovacej hmoty, ktorú po stuhnutí vlastnoručne vyzdobili rôznymi motívmi a farbami. Niektoré ozdoby si zavesili na vianočný stromček, niektoré zabalili ako darček pre svojich najbližších.  

   

  Fotoalbum

 • Ovocné poháre

  Deti si priniesli do ŠKD rôzne druhy obľúbeného ovocia. Samostatne si vytvárali a aranžovali ovocné poháre. Rozvíjali tak svoju tvorivosť, fantáziu a pripravili si zdravý chutný olovrant, ktorý s veľkou chuťou aj zjedli.

   

  Fotoalbum

 • 12. 12. 2014

  V stredu 10.12.2014 sme prvýkrát usporiadali stretnutie žiakov 5. ročníka nad Božím slovom - popoludnie s Bibliou.

  Dievčatá Simonka, Mirka, Miška, Veronika a Viktória spolu s p. uč. Stupavskou vybrali v tejto adventnej príprave na najkrajšie sviatky roka - narodenie Božieho syna - Vianoce texty zo Starého a Nového zákona.

  Adventnú atmosféru sme si sprestrili adventným venčekom a sviečkami, teplým čajom, vianočným pečivom a radosťou z pekného stretnutia.

 • Pytagoriáda školské kolo 2014/2015

  V dňoch 10. a 11. decembra 2014 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Všetkým zúčastneným ďakujeme za snahu, ktorú vynaložili pri počítaní príkladov. Žiakom, ktorí uspeli v školskom kole gragulujeme a tešíme sa na stretnutie v ďalšom kole.

   

  Fotogaléria

  Pytagoriada_Vysledkova_listina_SK.pdf