Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

 • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA SA TEŠÍ VEĽKÉMU ZÁUJMU!

  ZŠ Záhorácka, Malacky je škola s úspešnou športovou tradíciou. Z jej športových tried vyšli viacerí reprezentanti SR najmä v atletike a volejbale a aj preto sme sa rozhodli zapojiť sa do projektu Športovej akadémie Mateja Tótha (ŠAMT).

  Škola sa súčasne prihlásila aj do súťaže „Zapoj sa, behaj a vyhraj Športovú akadémiu M. Tótha powered by O2 pre svoj okres“ a vďaka 67 bežcom, ktorí od začiatku apríla až do konca augusta 2017 pre školu nabehali poctivých 18562,93 km, sa stala najúspešnejšou v rámci bratislavského kraja.

  Na základe víťazstva vo vyššie uvedenej súťaži bol 28. septembra ZŠ Záhorácka v Malackách slávnostne odovzdaný grant O2 za osobnej účasti olympijského víťaza a majstra sveta, Mateja Tótha. Podujatie sa stretlo s veľkou pozornosťou. Túto udalosť si okrem žiakov a zamestnancov školy nenechali ujsť ani zástupcovia mesta, na čele s primátorom, Jurajom Říhom. Po úvodnom predstavení projektu ŠAMT, nešetrili deti otázkami a po autogramiáde a fotení, mal Matej pre veľkým záujem o jeho osobu vôbec problém odísť, aby stihol plánovanú tlačovku v Bratislave.

  Začiatkom októbra boli pre žiakov školy zrealizované ukážkové hodiny ŠAMT, na ktorých si chlapci a dievčatá mohli vyskúšať malú ochutnávku toho, čo ich počas školského roka bude na jednotlivých tréningových jednotkách čakať.

  Už od úvodných hodín bolo zrejmé, že záujem o ŠAMT prevýši očakávania i plánovaný počet 15 až 20 detí. Aj preto sme vytvorili dve oddelenia, ktoré s finančnou podporou O2 aktuálne navštevuje viac ako 30 žiakov školy.

  Tréningový proces prebieha každý utorok a štvrtok v čase 15,30 – 16,30 hod., podľa počasia, na atletickej dráhe alebo vo veľkej a malej telocvični ZŠ Záhorácka. Na rozdiel od bežných krúžkov, tréningy budú prebiehať až do konca júna 2018. Deti majú okrem bežného vybavenia telocvične k dispozícii aj dva sety špeciálne určených športových pomôcok. Tréningy sa uskutočňujú v dvoch skupinách, pod dohľadom kvalifikovaných trénerov ŠAMT, ktorými sú PaedDr. Eva Vargová a PaedDr. Petr Filip. Obsah športovej prípravy je zameraný na rozvoj všetkých pohybových schopností a to najmä prostredníctvom pohybových hier, s rešpektovaním individuálneho vývoja detí a senzitívnych období. Jedinečnou súčasťou jednotlivých hodín je vývojová kineziológia a mentálny tréning.

  Detí, ktoré navštevujú ŠAMT sme sa spýtali ako sa im páčia naše tréningy:

  Alessandro (4. A): „Na tréningy ŠAMT sa veľmi teším! Stihneme urobiť viac ako na hodine telesnej výchovy v škole. Škoda, že tréning ubehne vždy tak rýchlo, ale to je asi preto, že ma to tak baví!“

  Denis (4. A): „Na tréningoch sa mi najviac páčia hry a súťaže! ŠAMT odporúčam aj ostatným chlapcom a dievčatám z našej školy.“

  Rodičom detí, ktoré navštevujú ŠAMT v Malackách sme položili dve otázky:

  1.) Čo bolo hlavným motívom prihlásenia Vášho dieťaťa do ŠAMT?

  2.) Čo očakávate od športovej prípravy v ŠAMT v súvislosti s účasťou Vášho dieťaťa na jednotlivých tréningových jednotkách?

  Júlia: „Hlavným motívom je rozvoj športových zručností mojej dcéry v kolektíve, ktorý pozná. Očakávam, že si nájde cestu k športu a pochopí, že prehry sú na to, aby sa mohla stále zlepšovať.“

  Mária: „Obaja rodičia aktívne športujeme a snažíme sa k tomu viesť aj naše deti. Boli by sme veľmi vďační a tešili sa z toho, keby sa náš syn v niektorom zo športov našiel, bol motivovaný a povzbudzovaný k dosahovaniu športových výsledkov. Športu zdar!“

  Pavol: „Dnešná doba je počítačová a to je fakt... Ale fakt je aj to, že veľa detí sa pri počítači oberá o tie krásne chvíle, ktoré šport prináša. Chcem, aby môj syn bol jeden z tých, čo si v dospelosti povie, že mal krásne detstvo aj vďaka športu a to aj napriek tomu, že by sa z neho nestal profesionálny športovec.“

  Monika: „Moje deti mali na výber, čo by chceli robiť. Nadchlo ich osobné stretnutie s Matejom Tóthom a povedali si, že to skúsia. Sú nadšené a veľmi sa na každú hodinu tešia! Som rada, že sa deti hýbu a škola je im hrou, to znamená aj telesná výchova. Nesedia pri počítači a majú radi pohyb. Žiadne olympijské výkony neočakávame.

  Annamária: „Hlavnou motiváciou prihlásiť našu dcéru do ŠAMT bolo ukázať jej, že šport a pohyb má byť každodennou súčasťou života. Neoddeliteľnou výhodou tohto programu je profesionalita, ktorú do toho dávajú učitelia, preto viem, že dcéra je v dobrých rukách. Profesionál jej ukáže ako sa na šport pozerať, ako robiť správne jednotlivé pohybové činnosti a pomôže jej odbornými radami. Je v dobrom kolektíve, socializuje sa medzi deťmi, naučí sa aké to je súťažiť a čo všetko urobiť pre to, aby človek uspel. Veľmi oceňujem výhodu času tréningov, ktoré aktívne vypĺňajú poobedňajší čas, kým rodičia prídu z práce. Očakávame, že naša dcéra získa radosť zo športu, benefity z pravidelného pohybu a z kolektívnej aktivity. Predpokladáme kvalitne strávený čas v kruhu kamarátov a učiteľov, kde sa bude stále rada a s nadšením vracať. Určite jej pomôžu aj rady pedagógov z hľadiska vhodných aktivít na jej možné budúce smerovanie.“

  Mariana: „Dcéra si ŠAMT vybrala sama, do ničoho sme ju ako rodičia netlačili. Sme radi, že ju šport baví a že ju nemusíme nútiť. Veríme, že v sebe objaví skryté rezervy, naučí sa správnu techniku dýchania a behania. Tiež veríme, že sa naučí trpezlivosti, bojovnosti, čo je to fair play a že keď chcem vyhrať, musím aj veľakrát prehrať, postaviť sa a ísť ďalej, makať na sebe. Chcem, aby pochopila, že ceste k úspechu často predchádza neúspech a že drina prináša svoje ovocie.“

  Ľuba: V dnešnej dobe počítačov je každý pohyb dôležitý . Videla som na ukážkovej hodine ŠAMT, že deti sú trénermi vedené všestranne, rozvíjajú postreh, rýchlosť, šikovnosť... To je presne to, čo sme pre nášho syna hľadali.

  Zdenka: Hlavným motívom pre prihlásenie dcéry do ŠAMT bol jej záujem o šport. Samozrejme aj nás rodičov teší, že si počas ŠKD zvyšuje svoju fyzickú zdatnosť, nakoľko v týždni nemáme toľko času venovať sa spoločne pohybu. Od športovej prípravy v ŠAMT očakávame zvýšenie kondície a motiváciu ďalej športovať.

  Anna: „Hlavne kvôli pohybu, aby sa naučil plniť pokyny trénerov a hýbal sa v kolektíve. Taktiež by sme sa chceli dozvedieť, na aký šport by sa mal neskôr zamerať.“

  Na záver sme vyspovedali pani trénerku PaedDr. Evu Vargovú:

  V čom je športová príprava v ŠAMT originálna?

  „Jedinečná je v tom, že využíva prvky vývojovej kineziológie a detskej psychológie. Tréningy vychádzajú z prirodzenosti, základných poznatkov z anatómie, fyziológie a psychológie vybranej skupiny detí.“

  Čo sa môžu deti počas športovej prípravy v ŠAMT naučiť?

  „Našim primárnym cieľom je pritiahnuť deti k pohybu, k tomu čo je pre nich v tomto veku prirodzené. Prostredníctvom hier a súťaží budú postupne rozvíjať jednotlivé pohybové schopnosti ako sú rýchlosť, koordinácia, sila a vytrvalosť. Obsahom tréningov sú aj základy loptových športov, kĺbová pohyblivosť a gymnastika. Na tréningových jednotkách sa deti učia základným pravidlám a organizácii, rozvíjajú svoju koncentráciu, sebaovládanie a férové správanie. Deti si prostredníctvom športovej prípravy v ŠAMT budú môcť vo svojej ďalšej perspektíve ľahšie vybrať šport alebo športovú disciplínu, ktorá ich zaujala a budú v nej rýchlejšie napredovať.

  PaedDr. Petr Filip

 • Navštívil nás Mikuláš

  Do galérie Navštívil nás Mikuláš boli pridané fotografie.

 • Príprava na Mikuláša v ŠKD

  Do galérie Príprava na Mikuláša v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Sniežik sa nám chumelí ... radovánky v ŠKD

  Do galérie Sniežik sa nám chumelí ... radovánky v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Imatrikulácia prvákov

  V piatok 1.12.2017 sa prváci stali riadnymi členmi našej školy. Zložením slávnostného sľubu spečatili, že na hodinách budú dávať pozor, riadne sa budú pripravovať, písmenká a čísla úhľadne napíšu perom a naklonia ich vždy správnym smerom. Pozrite si foto zo slávnosti ;) .

 • Triedne aktívy

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

  pozývame Vás na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia v jednotlivých triedach v pondelok 4.12.2017 so začiatkom pre 1. stupeň o 16.00 hod. a 2. stupeň o 16.30 hod. Tešíme sa na Vašu účasť.
   

 • Spoločný skvelý deň na konferencii

  Dnes (16.11.2017) sa v našej škole konala konferencia.

  Všetko sa to začalo v roku 2016, keď sme začali s rovesníckou mediáciou. Začiatkom tohto roka sme na podporu projektu Rovesnícka mediácia ako preventívny program v boji proti kriminalite mládeže získali od Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality finančnú podporu vo výške 8000€ a od združenia rodičov 2000€. Jeho garantkou bola Mgr. Dušana Bieleszová, lektorka a autorka kníh o školskej a rovesníckej mediácii. Peniaze sme využili na vybudovanie učebne, mediačné stretnutia rovesníckych mediátorov, kurzy pre pedagógov a konferenciu. Nevyčísliteľnú hodnotu však majú skúsenosti, ktoré naši rovesnícki mediátori získali. Predviedli ich dnes na konferencii, na ktorej sa zúčastnilo mnoho významných hostí so Slovenska a Čiech. Napr. riaditeľ Odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, krajská koordinátorka pre prevenciu kriminality, mediátorka so špecializáciou na mediáciu v samospráve, na rodinnú mediáciu, prezidentka Asociácie mediačných centier Slovenska, mediačná publicistika, lektorka odborných mediačných kurzov, predsedníčka Asociácie rodinných mediátorov Slovenska, mediátor so špecializáciou na workplace mediation a na mediáciu v zdravotníctve, online mediátor Arbitrážnej  komory v Miláne, mediátorka v civilnom práve, inšpektorka Školského inšpekčného centra v Bratislave, špeciálny pedagóg, ambasádori programu rovesníckej mediácie, riaditelia škôl. Sú to odborníci na slovo vzatí. Medzi nich patria i mladí rovesnícki mediátori. Okrem domácich mediátorov prijali naše pozvanie i ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave, Spojená škola v Nižnej a virtuálne sa nám prihovorili zo ZŠ Park Angelinum v Košiciach a ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.

  Celá konferencia bola v réžii detí. Deň sme prežili v slávnostnej, pokojnej a príjemnej atmosfére. Náš cieľ - zlepšiť atmosféru v triedach pomocou začlenenia preventívneho programu v boji proti kriminalite zameraného na riešenie konfliktov – školskej rovesníckej mediácie, sa nám podarilo naplniť. Verím, že sme v deťoch "naštartovali" cit pre vytváranie prostredia podporujúceho kvalitu vzťahov, pokojné riešenie konfliktov, či odvahu komunikovať, pýtať sa a myslieť kriticky. 

  Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí prijali pozvanie prežiť s nami tento slávnostný deň. Mnohí k nám cestovali niekoľko hodín. A mnohí odložili iné povinnosti. Bolo mi potešením vidieť na jednom mieste toľko nadšených tvárí. Teším sa na ďalšie podobné stretnutie.

  PaedDr. Katarína Písečná, koordinátorka projektu

   

 • Pochod svetlonosov

  V utorok 7.11.2017 sa v našej škole konal tradičný Pochod svetlonosov mestom. Zúčastnilo sa ho množstvo vysvetielkovaných masiek, ktoré boli po návrate pred školu odmenené speváckym vystúpením p. Prsteka a sladkosťou. Veľmi pekne ďakujeme a už satešíme na budúcoročný pochod.  

 • Olympiáda v SJL

  Vo štvrtok 26.10.2017 sa u nás konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Víťaz školského kola nás bude reprezentovať v okresnom kole, ktoré usporiada CVČ.

  Výsledky:

  1. miesto - Matej Kovalík (8.C) - 43 bodov

  2. miesto - Kamila Jánošová (8.C) a Erik Rusnák (9.B) - 42 bodov

  3. miesto - Klára Johnová (9.C) a Laura Belanská (8.B) - 41 bodov

  Víťazovi srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým žiakom za účasť v školskom kole :-)

 • Halloween v ŠKD
  2. 11. 2017

  Halloween v školskom klube

  V piatok pred jesennými prázdninami do školského klubu prileteli bosorky, čarodejnice, strigy, duchovia, kostlivci, upíri a iné strašidlá, ktoré mali chuť tancovať, baviť sa a súťažiť.  Halloweenská diskotéka s občerstvením a sladkosťami sa páčila všetkým  deťom. Už teraz sa tešíme na ďalší Halloweenský sviatok.

  Do galérie Halloween v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Naj.... tekvica
  26. 10. 2017

  Dnes sme vyhodnotili hlasovanie detskej poroty súťaže o Naj...tekvicu. A nemali to veru žiaci ľahké! Každá tekvička bola originálna a zaujímavá. Všetkých zapojených žiakov sme dnes odmenili. Prvé miesto získala so svojou tekvičkou Timea Cangárová zo 4.A, 2. miesto Kristián Orth z 5.A a a 3. miesto Kristián Kühtreiber zo 6.B. Zvíťazili však všetci, pretože pri tvorení svojich tekvičiek strávili deti čas so svojimi najbližšími. A to sa oceniť nedá ničím heart. ĎAKUJEME!  

  Foto: Naj.... tekvica

 • Deň jablka

  Deň jablka v 2. A a 3.C triede bol veľmi chutný a poučný. Žiaci si pochutnávali na naozaj výborných jabĺčkach a popritom rozmýšľali,  čo všetko o nich vedia. Sami vytvorili pojmovú mapu a napísali zopár viet o jabĺčku....veď si prečítajte wink.

  Foto: Deň jablka

 • Mesiac úcty k starším

  Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším si žiaci 1.B, 2.A a 3.C triedy pripravili pre svojich starkých milé prekvapenie. Pozvali ich do triedy, aby si spolu zaspomínali na svoje školské časy. Vnúčence ich privítali pekným programom, spolu riešili úlohy zo slovenčiny a matematiky. Starkí pomáhali, napovedali a ich úsmev na tvári značil, že sa v triede cítili príjemne. Určite sa tešia na ďalšie takéto stretnutie heart.

  Pani učiteľkám ďakujeme, že starkých na svoje hodiny pozvali. Nie je totiž jednoduché mať v triede toľko zvedavých očí a sústrediť sa pri tom na vyučovanie detí yessmiley.

  vedenie školy

  Foto: Mesiac úcty k starším

 • Športová akadémia Mateja Tótha - prihlásenie

  Prosíme všetkých rodičov, ktorí súhlasia, aby ich deti v aktuálnom školskom roku 2017/2018 navštevovali Športovú akadémiu Mateja Tótha (ŠAMT) o potvrdenie záujmu prostredníctvom elektronickej pošty (petr.filip@centrum.sk alebo filip.petr@zs4malacky.sk).

  Tréningy budú prebiehať každý utorok a štvrtok v čase 15,30 - 16,30 hod. vo veľkej telocvični ZŠ Záhorácka v Malackách.

  V závislosti od počtu záväzne prihlásených detí budú stanovené podmienky účasti, o ktorých Vás budeme obratom informovať elektronickou poštou.

  PaedDr. Eva Vargová a PaedDr. Petr Filip (tréneri ŠAMT)

 • O naj... tekvicu
  19. 10. 2017

  Plagát tu: tekvice.pdf

   

 • NIMBUS
  6. 10. 2017

  Žiaci 2.A a 3.C spolu so svojimi pani učiteľkami navštívili vo štvrtok 5. októbra 2017 v Bratislave špeciálny autobus. Vďaka projektu NIMBUS, ktorý zastrešuje občianske združenie Edufactory a nezisková organizácia Edulab, si mohli deti vyskúšasť hravé učenie v praxi pomocou 12 inovatívnych edukatívnych projektov.

  Deti boli nadšené a učenie ich veľmi zaujalo. ĎAKUJEME za možnosť projektu sa zúčastniť!

  Foto: NIMBUS

  Viac info: https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/3583/projekt-nimbus-inovativne-projekty-vzdelavanie-hrou

 • Krúžok
  2. 10. 2017

  Pre deti je izba prvým priestorom, v ktorom dokážu aktívne prejavovať svoje city. Žiaci z krúžkov „ Z každého rožku trošku „ a „ Raz sem, raz tam „ sa v sobotu ocitli v priestoroch izieb, ktorých základné interiérové prvky ako posteľ, skriňa, stôl sú originálne výtvarne interpretované a prepojené s hlavnými znakmi jednotlivých umeleckých období – impresionizmus, kubizmus, expresionizmus....Deťom sa IZBY veľmi páčili a nevedeli skôr v ktorej sa majú pohrať.

  Do galérie Krúžok boli pridané fotografie.

 • Divadlo
  2. 10. 2017

  V pondelok 25. 9. sa žiaci prvého stupňa zúčastnili krásneho, veselého no i poučného predstavenia Divadla Žihadla–Apači a Papáči.

  Do galérie Divadlo boli pridané fotografie.

 • !!! Navštívil nás Matej Tóth !!!

  28. septembra nás navštívil olympijský víťaz Matej Tóth. Dôvodom bolo 1. miesto v bežeckej súťaži, do ktorej sa zapojilo v našom okrese 67 bežcov. Spoločne nabehali takmer 19 000 kilometrov. Všetkým srdečne ďakujeme!!!

  Matej nám prišiel odovzdať ročný grant na Športovú akadémiu Mateja Tótha. 20 prvostupniarov bude v tomto školskom roku bezplatne trénovať pod dohľadom vyškolených trénerov - p. uč. Vargovej a p. uč. Filipa.

  Žiaci boli nadšení. Matej ich svojím rečníckym talentom a príjemným vystupovaním motivoval k pohybovej aktivite.

  SRDEČNE ĎAKUJEME!

  Foto: Návšteva Mateja Tótha

 • Športová akadémia Mateja Tótha

  Zvíťazili sme v súťaži Dobrý beh!

   

  Základná škola Záhorácka, Malacky sa stala víťazom súťaže Dobrý beh „Zapoj sa, behaj a vyhraj Športovú akadémiu M. Tótha powered by O2 pre svoj okres“, keď z ôsmych zapojených škôl v bratislavskom kraji získala najviac bodov.

  Na víťazstve školy vo vyššie uvedenej súťaži má zásluhu najmä 67 bežcov, ktorí sa prostredníctvom vytvoreného systému za školu zaregistrovali a od začiatku apríla až do konca augusta 2017 spoločne nabehali 18562,93km.

  ZŠ Záhorácka tak získa Športovú akadémiu Mateja Tótha (ŠAMT) pre 20 žiakov školy na celý školský rok 2017/2018 bezplatne a spojí tak svoje meno s celoslovenskou podporou mládežníckeho športu.

  V rámci základných škôl je projekt určený pre deti mladšieho školského veku (1. - 4. ročník ZŠ), ktoré pod dohľadom vyškolených trénerov, s využitím prepracovanej metodiky a špeciálne navrhnutých pomôcok budú 2-krát týždenne po 60 minút rozvíjať svoje pohybové schopnosti a športový talent.

  Slávnostné odovzdanie Certifikátu ŠAMT sa uskutoční vo štvrtok 28. septembra o 8,00 hod. v priestoroch školy, za osobnej účasti olympijského víťaza a majstra sveta v chôdzi, Mateja Tótha, zástupcov ŠAMT a spoločnosti O2.

  Základná škola Záhorácka 95 by touto cestou rada vyjadrila poďakovanie všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže a pomohli získať bezplatnú ŠAMT pre svojich žiakov v aktuálnom školskom roku.

  Z výsledkov súťaže o ŠAMT:

  1. ZŠ Záhorácka, Malacky – 29594,22 b. (67 bežcov, 18562,93 km)

  2. ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava – 28257,07 b. (45 bežcov, 10357,31 km)

  3. ZŠ Fándlyho, Pezinok – 9442,1 b. (37 bežcov, 5177,53 km)

  4. ZŠ Dudova, Bratislava – 9211,67 b. (30 bežcov, 9414,69 km)

  5. ZŠ Pavla Horova, Bratislava – 4223,33 b. (24 bežcov, 3762,88 km)

  6. ZŠ Osloboditeľská, Bratislava – 3725,75 b. (16 bežcov, 2178,66 km)

  7. ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova, Bratislava – 2861,03 b. (12 bežcov, 2992,17 km)

  8. ZŠ Mlynská, Senec – 1322,73 b. (4 bežci, 964,27 km)

   

  Pozn.:

  Body = nabehané km * koeficient prepočtu podľa počtu obyvateľov v okrese

   

  PaedDr. Petr Filip

strana: