Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

 • Spoločný skvelý deň na konferencii

  Dnes (16.11.2017) sa v našej škole konala konferencia.

  Všetko sa to začalo v roku 2016, keď sme začali s rovesníckou mediáciou. Začiatkom tohto roka sme na podporu projektu Rovesnícka mediácia ako preventívny program v boji proti kriminalite mládeže získali od Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality finančnú podporu vo výške 8000€ a od združenia rodičov 2000€. Jeho garantkou bola Mgr. Dušana Bieleszová, lektorka a autorka kníh o školskej a rovesníckej mediácii. Peniaze sme využili na vybudovanie učebne, mediačné stretnutia rovesníckych mediátorov, kurzy pre pedagógov a konferenciu. Nevyčísliteľnú hodnotu však majú skúsenosti, ktoré naši rovesnícki mediátori získali. Predviedli ich dnes na konferencii, na ktorej sa zúčastnilo mnoho významných hostí so Slovenska a Čiech. Napr. riaditeľ Odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, krajská koordinátorka pre prevenciu kriminality, mediátorka so špecializáciou na mediáciu v samospráve, na rodinnú mediáciu, prezidentka Asociácie mediačných centier Slovenska, mediačná publicistika, lektorka odborných mediačných kurzov, predsedníčka Asociácie rodinných mediátorov Slovenska, mediátor so špecializáciou na workplace mediation a na mediáciu v zdravotníctve, online mediátor Arbitrážnej  komory v Miláne, mediátorka v civilnom práve, inšpektorka Školského inšpekčného centra v Bratislave, špeciálny pedagóg, ambasádori programu rovesníckej mediácie, riaditelia škôl. Sú to odborníci na slovo vzatí. Medzi nich patria i mladí rovesnícki mediátori. Okrem domácich mediátorov prijali naše pozvanie i ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave, Spojená škola v Nižnej a virtuálne sa nám prihovorili zo ZŠ Park Angelinum v Košiciach a ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.

  Celá konferencia bola v réžii detí. Deň sme prežili v slávnostnej, pokojnej a príjemnej atmosfére. Náš cieľ - zlepšiť atmosféru v triedach pomocou začlenenia preventívneho programu v boji proti kriminalite zameraného na riešenie konfliktov – školskej rovesníckej mediácie, sa nám podarilo naplniť. Verím, že sme v deťoch "naštartovali" cit pre vytváranie prostredia podporujúceho kvalitu vzťahov, pokojné riešenie konfliktov, či odvahu komunikovať, pýtať sa a myslieť kriticky. 

  Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí prijali pozvanie prežiť s nami tento slávnostný deň. Mnohí k nám cestovali niekoľko hodín. A mnohí odložili iné povinnosti. Bolo mi potešením vidieť na jednom mieste toľko nadšených tvárí. Teším sa na ďalšie podobné stretnutie.

  PaedDr. Katarína Písečná, koordinátorka projektu

   

 • Testovanie piatakov T5

  Dňa 22.11.2017 sa koná Testovanie piatakov T5. Z tohto dôvodu budú mať žiaci 6. až 9. ročníka riaditeľské voľno. Žiaci 1. stupňa sa učia podľa upraveného režimu, podrobnosti sa dozvedia od svojich triednych učiteliek. Ďakujeme za pochopenie - vedenie školy.

 • Pochod svetlonosov

  V utorok 7.11.2017 sa v našej škole konal tradičný Pochod svetlonosov mestom. Zúčastnilo sa ho množstvo vysvetielkovaných masiek, ktoré boli po návrate pred školu odmenené speváckym vystúpením p. Prsteka a sladkosťou. Veľmi pekne ďakujeme a už satešíme na budúcoročný pochod.  

 • Olympiáda v SJL

  Vo štvrtok 26.10.2017 sa u nás konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Víťaz školského kola nás bude reprezentovať v okresnom kole, ktoré usporiada CVČ.

  Výsledky:

  1. miesto - Matej Kovalík (8.C) - 43 bodov

  2. miesto - Kamila Jánošová (8.C) a Erik Rusnák (9.B) - 42 bodov

  3. miesto - Klára Johnová (9.C) a Laura Belanská (8.B) - 41 bodov

  Víťazovi srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým žiakom za účasť v školskom kole :-)

 • Halloween v ŠKD
  2. 11. 2017

  Halloween v školskom klube

  V piatok pred jesennými prázdninami do školského klubu prileteli bosorky, čarodejnice, strigy, duchovia, kostlivci, upíri a iné strašidlá, ktoré mali chuť tancovať, baviť sa a súťažiť.  Halloweenská diskotéka s občerstvením a sladkosťami sa páčila všetkým  deťom. Už teraz sa tešíme na ďalší Halloweenský sviatok.

  Do galérie Halloween v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Naj.... tekvica
  26. 10. 2017

  Dnes sme vyhodnotili hlasovanie detskej poroty súťaže o Naj...tekvicu. A nemali to veru žiaci ľahké! Každá tekvička bola originálna a zaujímavá. Všetkých zapojených žiakov sme dnes odmenili. Prvé miesto získala so svojou tekvičkou Timea Cangárová zo 4.A, 2. miesto Kristián Orth z 5.A a a 3. miesto Kristián Kühtreiber zo 6.B. Zvíťazili však všetci, pretože pri tvorení svojich tekvičiek strávili deti čas so svojimi najbližšími. A to sa oceniť nedá ničím heart. ĎAKUJEME!  

  Foto: Naj.... tekvica

 • Deň jablka

  Deň jablka v 2. A a 3.C triede bol veľmi chutný a poučný. Žiaci si pochutnávali na naozaj výborných jabĺčkach a popritom rozmýšľali,  čo všetko o nich vedia. Sami vytvorili pojmovú mapu a napísali zopár viet o jabĺčku....veď si prečítajte wink.

  Foto: Deň jablka

 • Mesiac úcty k starším

  Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším si žiaci 1.B, 2.A a 3.C triedy pripravili pre svojich starkých milé prekvapenie. Pozvali ich do triedy, aby si spolu zaspomínali na svoje školské časy. Vnúčence ich privítali pekným programom, spolu riešili úlohy zo slovenčiny a matematiky. Starkí pomáhali, napovedali a ich úsmev na tvári značil, že sa v triede cítili príjemne. Určite sa tešia na ďalšie takéto stretnutie heart.

  Pani učiteľkám ďakujeme, že starkých na svoje hodiny pozvali. Nie je totiž jednoduché mať v triede toľko zvedavých očí a sústrediť sa pri tom na vyučovanie detí yessmiley.

  vedenie školy

  Foto: Mesiac úcty k starším

 • Športová akadémia Mateja Tótha - prihlásenie

  Prosíme všetkých rodičov, ktorí súhlasia, aby ich deti v aktuálnom školskom roku 2017/2018 navštevovali Športovú akadémiu Mateja Tótha (ŠAMT) o potvrdenie záujmu prostredníctvom elektronickej pošty (petr.filip@centrum.sk alebo filip.petr@zs4malacky.sk).

  Tréningy budú prebiehať každý utorok a štvrtok v čase 15,30 - 16,30 hod. vo veľkej telocvični ZŠ Záhorácka v Malackách.

  V závislosti od počtu záväzne prihlásených detí budú stanovené podmienky účasti, o ktorých Vás budeme obratom informovať elektronickou poštou.

  PaedDr. Eva Vargová a PaedDr. Petr Filip (tréneri ŠAMT)

 • O naj... tekvicu
  19. 10. 2017

  Plagát tu: tekvice.pdf

   

 • NIMBUS
  6. 10. 2017

  Žiaci 2.A a 3.C spolu so svojimi pani učiteľkami navštívili vo štvrtok 5. októbra 2017 v Bratislave špeciálny autobus. Vďaka projektu NIMBUS, ktorý zastrešuje občianske združenie Edufactory a nezisková organizácia Edulab, si mohli deti vyskúšasť hravé učenie v praxi pomocou 12 inovatívnych edukatívnych projektov.

  Deti boli nadšené a učenie ich veľmi zaujalo. ĎAKUJEME za možnosť projektu sa zúčastniť!

  Foto: NIMBUS

  Viac info: https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/3583/projekt-nimbus-inovativne-projekty-vzdelavanie-hrou

 • Krúžok
  2. 10. 2017

  Pre deti je izba prvým priestorom, v ktorom dokážu aktívne prejavovať svoje city. Žiaci z krúžkov „ Z každého rožku trošku „ a „ Raz sem, raz tam „ sa v sobotu ocitli v priestoroch izieb, ktorých základné interiérové prvky ako posteľ, skriňa, stôl sú originálne výtvarne interpretované a prepojené s hlavnými znakmi jednotlivých umeleckých období – impresionizmus, kubizmus, expresionizmus....Deťom sa IZBY veľmi páčili a nevedeli skôr v ktorej sa majú pohrať.

  Do galérie Krúžok boli pridané fotografie.

 • Divadlo
  2. 10. 2017

  V pondelok 25. 9. sa žiaci prvého stupňa zúčastnili krásneho, veselého no i poučného predstavenia Divadla Žihadla–Apači a Papáči.

  Do galérie Divadlo boli pridané fotografie.

 • !!! Navštívil nás Matej Tóth !!!

  28. septembra nás navštívil olympijský víťaz Matej Tóth. Dôvodom bolo 1. miesto v bežeckej súťaži, do ktorej sa zapojilo v našom okrese 67 bežcov. Spoločne nabehali takmer 19 000 kilometrov. Všetkým srdečne ďakujeme!!!

  Matej nám prišiel odovzdať ročný grant na Športovú akadémiu Mateja Tótha. 20 prvostupniarov bude v tomto školskom roku bezplatne trénovať pod dohľadom vyškolených trénerov - p. uč. Vargovej a p. uč. Filipa.

  Žiaci boli nadšení. Matej ich svojím rečníckym talentom a príjemným vystupovaním motivoval k pohybovej aktivite.

  SRDEČNE ĎAKUJEME!

  Foto: Návšteva Mateja Tótha

 • Športová akadémia Mateja Tótha

  Zvíťazili sme v súťaži Dobrý beh!

   

  Základná škola Záhorácka, Malacky sa stala víťazom súťaže Dobrý beh „Zapoj sa, behaj a vyhraj Športovú akadémiu M. Tótha powered by O2 pre svoj okres“, keď z ôsmych zapojených škôl v bratislavskom kraji získala najviac bodov.

  Na víťazstve školy vo vyššie uvedenej súťaži má zásluhu najmä 67 bežcov, ktorí sa prostredníctvom vytvoreného systému za školu zaregistrovali a od začiatku apríla až do konca augusta 2017 spoločne nabehali 18562,93km.

  ZŠ Záhorácka tak získa Športovú akadémiu Mateja Tótha (ŠAMT) pre 20 žiakov školy na celý školský rok 2017/2018 bezplatne a spojí tak svoje meno s celoslovenskou podporou mládežníckeho športu.

  V rámci základných škôl je projekt určený pre deti mladšieho školského veku (1. - 4. ročník ZŠ), ktoré pod dohľadom vyškolených trénerov, s využitím prepracovanej metodiky a špeciálne navrhnutých pomôcok budú 2-krát týždenne po 60 minút rozvíjať svoje pohybové schopnosti a športový talent.

  Slávnostné odovzdanie Certifikátu ŠAMT sa uskutoční vo štvrtok 28. septembra o 8,00 hod. v priestoroch školy, za osobnej účasti olympijského víťaza a majstra sveta v chôdzi, Mateja Tótha, zástupcov ŠAMT a spoločnosti O2.

  Základná škola Záhorácka 95 by touto cestou rada vyjadrila poďakovanie všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže a pomohli získať bezplatnú ŠAMT pre svojich žiakov v aktuálnom školskom roku.

  Z výsledkov súťaže o ŠAMT:

  1. ZŠ Záhorácka, Malacky – 29594,22 b. (67 bežcov, 18562,93 km)

  2. ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava – 28257,07 b. (45 bežcov, 10357,31 km)

  3. ZŠ Fándlyho, Pezinok – 9442,1 b. (37 bežcov, 5177,53 km)

  4. ZŠ Dudova, Bratislava – 9211,67 b. (30 bežcov, 9414,69 km)

  5. ZŠ Pavla Horova, Bratislava – 4223,33 b. (24 bežcov, 3762,88 km)

  6. ZŠ Osloboditeľská, Bratislava – 3725,75 b. (16 bežcov, 2178,66 km)

  7. ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova, Bratislava – 2861,03 b. (12 bežcov, 2992,17 km)

  8. ZŠ Mlynská, Senec – 1322,73 b. (4 bežci, 964,27 km)

   

  Pozn.:

  Body = nabehané km * koeficient prepočtu podľa počtu obyvateľov v okrese

   

  PaedDr. Petr Filip

 • Pozvánka na Malacký kilometer 2017

  Príďte si zabehať!

   
  Pozývame všetkých žiakov a ich rodičov na Malacký kilometer, ktorý sa uskutoční v sobotu 30. septembra 2017 na bežeckej dráhe futbalového štadiónu v Zámockom parku v Malackách.
   
  Podujatie je súčasťou Záhoráckeho detského bežeckého pohára a taktiež je zaradené do súťaže o najaktívnejšiu školu v oblasti športu v rámci mesta Malacky.
   
  Pre najrýchlejších troch v každej kategórii sú pripravené medaily a vecné ceny, pre každého pretekára bude zabezpečené občerstvenie.
   
  Príďte si zabehať, urobiť niečo pre svoje zdravie a pomôcť našej škole v poslednom podujatí v rámci súťaže o najaktívnejšiu školu v oblasti športu!
   
  PaedDr. Petr Filip
 • Najaktívnejšia škola v oblasti športu

  Na Večernom behu zdravia s najvyššou účasťou!

  Po siedmom podujatí uskutočnenom pod záštitou Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Malackách si naša škola upevnila vedenie v rámci súťaže o najaktívnejšiu školu v oblasti športu.

  Na Večernom behu zdravia - Behu vďaky SNP 2017 sme dosiahli viac ako 11 %-nú účasť, čo bolo vzhľadom k počtu žiakov najviac spomedzi všetkých zúčastnených škôl.

  Ďakujeme všetkým 56-tim chlapcom a dievčatám, ktorí reprezentovali našu školu a prispeli k triumfu ZŠ Záhorácka!

  Najbližšie podujatie v rámci vyššie uvedenej súťaže sa uskutoční v sobotu 29. septembra pod názvom "Malacký kilometer".

  PaedDr. Petr Filip

   

   

 • Škola v procese rozpadu rodiny
  21. 9. 2017

  V rámci projektu "Rovesnícka mediácia ako preventívny program v boji proti kriminalite mládeže", ktorý v našej škole realizujeme za finančnej podpory Rady vlády SR so spoluúčasťou združenia rodičov, dnes do našej školy zavítala JUDr. Dagmar Tragalová - právnička, mediátorka a lektorka akreditovaných vzdelávacích programov. Špecializuje sa na oblasť rodinnoprávnych sporov, je zriaďovateľkou a riaditeľkou Mediačného centra v Poprade a prezidentkou Asociácie mediačných centier na Slovensku. Našim učiteľom profesionálne, no pútavo a s praktickými radami odprezentovala, čo prináša deťom rozvod a rozchod ich rodičov, aké sú možnosti úpravy zo zákona, čo má obsahovať rodičovská dohoda, čo si všímať na deťoch v tomto pre nich náročnom období, ako možno v školstve využiť služby mediátoraa, či možnosti spolupráce školy s inými subjektami.

  Pani lektorke srdečne ďakujeme, že k nám merala takú vzdialenú cestu. Veľmi si vážime jej ochotu, ústretovosť, ľudskosť a profesionálnosť.

  vedenie školy

  Foto: Škola v procese rozpadu rodiny 

 • Triedne aktívy

  Vedenie školy pozýva rodičov a zákonných zástupcov na prvé tohtoročné triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia 25. septembra 2017 v jednotlivých triedach. Začiatok - 1. stupeň o 16.00 hod., 2. stupeň o 16.30 hod. 

  Tešíme sa na Vašu hojnú účasť wink.

  vedenie školy

 • Hľadáme nových olympionikov

  David Vrabček tretí na Slovensku!

  V celoslovenskom finále aktuálneho ročníka súťaže „Hľadáme nových olympionikov“, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 9. septembra 2017 v Dubnici nad Váhom, vybojoval žiak ZŠ Záhorácka, David Vrabček (VII. A), bronzovú medailu v behu chlapcov na 60 m.

  Ako jeden z mála pretekárov, si napriek nepriaznivým, veterným podmienkam, ktoré ovplyvnili výkony šprintérov, časom 8,37 sek. výrazne vylepšil svoj osobný rekord.

  Z 13. miesta, ktoré mu v štartovej listine patrilo z pomedzi všetkých účastníkov finále najkratšieho šprintu, sa na základe výsledkov z krajských kôl prepracoval až na stupne víťazov. Potvrdil tým celý zmysel súťaže, svoj talent a predpoklady pre rýchlostné disciplíny.

  Pohár, diplom a medailu za 3. miesto vo finále chlapcov na 60 m prevzal z rúk aktuálneho majstra Európy v behu na 200 m do 23 rokov a vicemajstra Európy v behu na 60 m, Jána Volka.

  Blízko veľkého úspechu bola aj ďalšia žiačka našej školy Nikola Brandisová (VII. B), ktorú od medaily v behu na 60 m dievčat delilo len 0,3 sek. Podobne ako David dokázala aj ona v nepriaznivých podmienkach posunúť svoje osobné maximum už na 8,61 sek. a v súťaži dosiahla veľmi pekné 7. miesto.

  Žiačka tej istej triedy, Michaela Salayová, sa výkonom 1:53,79 min. v behu na 600 m zmestila do prvej desiatky.

  Na 21. priečke vo finále chlapcov behu na 1000 m finišoval Timotej Kotrla (VIII. B).

  Projekt „Hľadáme nových olympionikov“ je celoslovenskou postupovou súťažou, zameranou na vyhľadávanie talentov pre rýchlostné (60 m) a vytrvalostné disciplíny (600 m a 1000 m), s cieľom objaviť budúcich úspešných reprezentantov SR, účastníkov olympijských hier.

  Do aktuálneho ročníka súťaže sa prostredníctvom školských a krajských kôl zapojilo 3130 žiakov a žiačok (ročník nar. 2004 a mladší) z 249 škôl.

  Do celoslovenského finále postúpili z každého kraja traja najlepší bežci z každého kraja, ďalší traja pretekári boli nominovaní na základe výkonov z krajských kôl. Medzi najlepšími sa tak v každej disciplíne predstavilo 27 najlepších účastníkov súťaže z celého Slovenska.

  Patrónmi aktuálneho ročníka projektu boli úspešní slovenskí reprezentanti v atletike, držitelia národných rekordov, Jozef Repčík (800 m – 1:44,94 min.) a Ján Volko (60 m – 6,58 sek., 100 m – 10,15 sek. a 200 m – 20,33 sek.), s ktorými sa účastníci finále mali príležitosť osobne stretnúť, absolvovať zaujímavú besedu a spoločný obed.

  Všetkým našim žiakom k dosiahnutým výsledkom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

  Z výsledkov:

  Dievčatá

  60 m

  1. Michaela Molnárová (ŠG Košice) – 8,16 sek.

  ...7. Nicola Brandisová (ZŠ Záhorácka, Malacky) – 8,61 sek.

   

  600 m

  1. Barbora Gombárová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom) – 1:45,36 min.

  ...9. Michaela Salayová (ZŠ Záhorácka, Malacky) – 1:53,79 min.

   

  Chlapci

  60 m

  1. Tomáš Grajcarík (ZŠ Odborárska, Nové Mesto nad Váhom) – 7,89 sek.

  ...3. David Vrabček (ZŠ Záhorácka, Malacky) – 8,37 sek.

   

  1000 m

  1. Tomáš Grajcarík (ZŠ Odborárska, Nové Mesto nad Váhom) – 2:54,21 min.

  ...21. Timotej Kotrla (ZŠ Záhorácka, Malacky) – 3:40,02 min.

   

  Hľadáme nových olympionikov 2017 - fotografie (autor: Michaela Zbořilová)

   

  PaedDr. Petr Filip

strana: