Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Alena Číčelová Číč Rozvrh
Riaditeľka
 
 
PaedDr. Daniela Malá Mal Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
PaedDr. Katarína Písečná Pís Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Viera Adamovičová Ada Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Viera Mária Adamovičová Ada Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
 
 
Dagmar Balážová Bal Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Lívia Biesiková Bie Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Blažíčková Bla Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
Mgr. Iveta Burclová Bur Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Zástupca v triede: 4.A
 
 
Viera Cabadajová Cab Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Petr Filip Fil Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Vladimír Handl Han Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Miroslava Husárová Hus Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Mgr. Viera Jelínková Jel Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
Zástupca v triede: 2.B
 
 
Mgr. Katarína Ježková Jež Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Zástupca v triede: 3.C
 
 
Ľubica Jirková Jir Rozvrh
vedúca vychovávateľka
Zástupca v triede: 7.B
 
 
PaedDr. Peter Jordán Jor Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.C
Zástupca v triede: 9.B
Kabinet: 8. C
 
 
Mgr. Bibiána Koledová Kol Učiteľka
 
 
Melánia Krajčírová Kra Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Slavomír Lalík Lal Rozvrh
Triedny učiteľ: 9.C
 
 
Mgr. Anna Martiniaková Mart Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 7.A
Zástupca v triede: 9.A
 
 
Mgr. Eva Marušková Mar Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
Zástupca v triede: 8.B
 
 
Mgr. Iveta Mrláková Mrl Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 8.A
 
 
Mgr. Alena Ondrovičová Ond Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Vlasta Pancáková Pan Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
Zástupca v triede: 3.B
 
 
Mgr. Ľubica Pevná Pev Rozvrh
asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Ivana Pikálková Pik Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
Zástupca v triede: 2.A
Zástupca v triede: 4.B
 
 
Jozef Schreiber Schr Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Lucia Slovincová Slo Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
Zástupca v triede: 1.B
 
 
Ing. Margaréta Smolinská Smo Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
Zástupca v triede: 9.C
 
 
Mgr. Natália Strhlíková Str Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Renáta Stúpalová Stú Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
Zástupca v triede: 8.C
 
 
Ing. Svetlana Stupavská Stu Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Mgr. Zdenka Štofaňáková Što Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
 
 
Mgr. Želmíra Štuková Štu Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
PaedDr. Svetlana Tokárová Tok Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 1.A
Zástupca v triede: 5.B
 
 
PaedDr. Eva Vargová Var Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
Zástupca v triede: 6.B
 
 
Mgr. Martina Vopěnková Vop Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
Zástupca v triede: 6.A
 
 
Mgr. Zuzana Vozárová Voz Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
Zástupca v triede: 5.A

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018

Voľné miesta na našej škole