• Združenie rodičov

    • Príspevok ZR na šk. rok 2018/2019

     1. dieťa - 20,- eur

     ďalšie dieťa - 15,- eur

     dieťa v hmotnej núdzi (na základe písomnej žiadosti rodičov) - 8,- eur

      

     Výkonný výbor Združenia rodičov v šk. roku 2018/2019

     Predseda: S. C.

     Ekonómka: A. J.

     Tajomníčka: J. Č.

     Zapisovateľ: K. D.

     Člen: R. J.

     Člen: J. H.

     Člen: I. B.