Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum
 

 

                                                               

 

Školský vzdelávací program pre 4., 8. a 9. ročník, Inovovaný školský vzdelávací program pre 1.-3. a 5.-7. ročník a Výchovný program ŠKD sú v plnom znení k nahliadnutiu v kancelárii riaditeľky školy. Vyberáme z nich:

Rámcový učebný plán 2017/2018:

irup_2017_2018_1_2_3_5_6_7.pdf

irup_2017_2018_1_2_3_5_6_7_SPP.pdf

rup_2017_2018_4_8_9.pdf

rup_2017_2018_8_9_SPP.pdf