Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum
 

 

                                                               

 

Školský vzdelávací program pre 9. ročník, Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. - 8. ročník a Výchovný program ŠKD sú v plnom znení k nahliadnutiu v kancelárii riaditeľky školy. Vyberáme z nich:

Rámcový učebný plán 2018/2019:

irup_2018_2019_1_2_3_4_5_6_7_8.pdf

irup_2018_2019_5_6_7_8.pdf

rup_2018_2019_9.pdf

rup_2018_2019_9_spp.pdf