• Zoznam pomôcok pre našich budúcich prváčikov

      •  aktovka
      •  prezuvky s uzavretou pätou /podpísané/, nie šľapky
      •  peračník: 3 ks mäkkých ceruziek, guma,  12 ks základných farbičiek, guma, strúhadlo so zásobníkom
      • školské dosky na zošity a školské dosky na učebnice, priehľadné obaly na zošity a učebnice – na začiatok 5 ks veľkých obalov formát A4  a 5 ks malých obalov formát A5
      •  pomôcky na telesnú výchovu - do podpísaného vrecúška z látky: cvičky alebo tenisky nie s tmavou podrážkou, ponožky, tričko, tepláková súprava
      • pomôcky na výtvarnú výchovu - do podpísaného kufríka – pokrývka lavice – obrus,  zásterka, vodové farby, 2 štetce (guľatý č. 8 a plochý č. 12 ), nádoba na vodu, nožnice s guľatým hrotom, plastelína, tyčinkové lepidlo, 20 ks výkres formát A4, sada farebných papierov

       

      Doplnenie pomôcok bude na prvom stretnutí s pani triednou učiteľkou.

       

       

       

       

       

       

     • Prváci v Zámockom parku

     • V pondelok deti z 1. C a 1. D v rámci didaktických hier strávili dopoludnie v Zámockom parku. Počas cesty pešo si všímali dopravu, dopravné značky a významné budovy v meste. Na stanovišti v parku sme si ukázali ako ošetriť drobné poranenie ruky, ako chránime prírodu a neznečisťujeme ju. Za odmenu čakalo na deti prekvapenie a posila na cestu domov. Veľmi pekne ďakujeme za úžasnú pizzu, o ktorú sa postarala mamička našej Mišky, pani Húšková. Aj keď sme prišli do školy unavení, najmä horúcim počasím, bolo skvele .

      Prváci a pani učiteľky Dáška a Barborka

     • POSTUJUME DO FINÁLE SÚŤAŽE ČOKOLÁDOVÁ TRETRA SLOVENSKO!

     • Skvelé správy z Bratislavy, Júlia Januš, Amélia Zelenáková a Viliam Straský sa kvalifikovali do slovenského finále súťaže Čokoládová tretra Slovensko 2021, ktoré je plánované po letných prázdninách, na 10. septembra v Košiciach!

      V štvrťfinálovom kole, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 28. júna v športovom areáli Mladej Gardy STU, sa všetci traja umiestnili vo svojich kategóriách do 8. miesta a vybojovali si postup medzi najrýchlejšie deti Slovenska.

      Najviac sa darilo Amélii Zelenákovej (3. A), ktorá výborným výkonom 32,77 sek., zvíťazila v behu žiačok (2012 - 2013) na 200 m. Na rovnakej vzdialenosti žiakov (2012 - 2013) nás druhým najrýchlejším časom (32,21 sek.) potešil Viliam Straský (3. A). Tesne za stupňami víťazov kategórii žiačok (2014 - 2015), zaostala Júlia Januš (1. B), keď 100 metrovú vzdialenosť zvládla za 17,97 sek. a obsadila 4. miesto.

      Všetkým trom k dosiahnutým úspechom srdečne blahoželáme a budeme im držať palce v národnom finále v metropole východu!

      Umiestnenia a výkony Terezky Uhrincovej (2. A), Alexandry Šelcovej (4. A) a Barbory Kučinskej (5. B), ktorí nás na Čokoládovej tretre v Bratislave reprezentovali tiež si môžete pozrieť nižšie.

      Z výsledkov:

      DIEVČATÁ

      100 m

      1. Kozová Dominika (Atletický klub Puma Senec) - 17,81 sek.

      ...4. Januš Júlia (ZŠ Záhorácka Malacky) - 17,97 sek.

      Pozn.: V súťaži štartovalo 43 žiačok.

      200 m

      1. Zelenáková Amélia (ZŠ Záhorácka Malacky) - 32,77 sek.

      ...70. Uhrincová Tereza (ZŠ Záhoráka Malacky) - 47,71 sek.

      Pozn.: V súťaži štartovalo 78 žiakov.

      300 m

      1. Janegová Tatiana (Atletický klub Puma Senec) - 47,84 sek.

      ...27. Kučinská Barbora (ZŠ Záhorácka Malacky) - 56,44 sek.

      ...54. Šelcová Alexandra (ZŠ Záhorácka Malacky) - 1:01,51 min.

      Pozn.: V súťaži štartovalo 78 žiačok.

      Hod raketkou

      1. Fogelová Lea (Pohybko Sereď) - 37,87

      ...26. Šelcová Alexandra (ZŠ Záhorácka Malacky) - 15,71 m

      ...35. Kučinská Barbora (ZŠ Záhorácka Malacky) - 13,96 m

      Pozn.: V súťaži štartovalo 58 žiačok.

      CHLAPCI

      200 m

      1. Mráz Richard (AC Malacky) - 31,99 sek.

      2. Straský Viliam (ZŠ Záhorácka Malacky) - 32,21 sek.

      Pozn.: V súťaži štartovalo 73 žiakov

     • Zábavná fyzika

     • Fyzika - to nie sú len nudné vzorce a výpočty, ale aj uvedomenie si, že fyzikálne zákony a javy sú bežnou súčasťou života a dajú sa každodenne využiť. Teoretické vedomosti z témy rýchlosť/priemerná rýchlosť si žiaci overili priamo na športovom ihrisku. Žiaci ôsmeho ročníka sa rozdelili do šiestich skupín a vybrali si spomedzi seba dvoch najlepších bežcov. Úlohou každého bežca bolo zabehnúť 500 metrov. Potom skupina vyhodnotila čas každého bežca, rýchlosť na 500 m a následne zistila priemernú rýchlosť na 1km za oboch bežcov spolu.

      Každá skupina si vypracovala vlastnú prezentáciu, v ktorej informovala o znalostiach daných javov, výpočtoch a zistených výsledkoch. Tie aj graficky vyhodnotili. Prepojili si vedomosti z fyziky a matematiky so svojimi fyzickými schopnosťami.

      Najrýchlejší čas dosiahol Kristián K. a Stano S. z 8.A, ktorí 1km zabehli za čas 194 sekúnd.

     • Komiksy z 5.B

     • Akí šikovní sú naši piataci z 5.B triedy opäť dokázali na hodine literatúry. Spojili výtvarné a literárne umenie a vyrobili krásne a nápadité komiksy. Mali sme na čo pozerať, aj sa dobre zabaviť 

     • UPLATŇOVANIE NADOBUDNUTÝCH VEDOMOSTÍ V PRAXI

     • Čo žiaci počujú, to zabudnú, čo vidia, to si zapamätajú, čo si vyskúšajú, tomu naozaj porozumejú.
      Žiakom obohacujeme vyučovanie o učenie sa cez zážitok.
      Žiaci druhého stupňa si rozvíjali matematické kompetencie, používali matematické myslenie, logické a priestorové videnie, riešili úlohy priamo v praxi, a to takto:
      - pri osádzaní knižnej búdky bolo potrebné vypočítať, koľko betónu potrebujeme na zabetónovanie jamy širokej 15 cm a hlbokej 50 cm,
      - na 2-metrovom hranole, ktorý slúži ako noha na upevnenie vtáčej búdky, bolo potrebné vyznačiť 4/4, z toho 1/4 zakopať do zeme,
      - pri výrobe náučnej pomôcky do záhrady, ktorá učí, bolo potrebné vyznačiť na drevenom hranole 120 cm, týchto 120 cm natrieť modrou farbou, rozdeliť na 4 časti a napísať obsahy a obvody štvorca, obdĺžnika, kruhu ....
      - 3 drevené oporné koly guľatého tvaru rozmiestniť do trojuholníka okolo stromu lipa a spojiť, následne odmerať, koľko budeme potrebovať upevňovacej šnúry na uviazanie
      stromu k oporným kolom.
      Žiakom prinášame moderný spôsob edukácie prostredníctvom skúseností a zážitkov.
      Z jedného konkrétneho zážitku si dokázali vytvoriť veľké množstvo rozdielnych – jedinečných – skúseností.
      Učenie sa môže diať aj iným spôsobom, ako len sledovaním učiteľa pred tabuľou.

      A to ešte nie je všetko. Budeme pokračovať ďalej. Tešíme sa a ďakujeme!!! Všetci žiaci sú skvelí a šikovní!!!

     • Puf a Muf v 1. C

     • Puf a Muf sú dva kocúry, ktorí zavítali na pár týždňov do našej triedy na hodiny čítania. Každý prváčik nám prečítal jeden príbeh z knihy Puf a Muf od Nataše Tanskej. Spolu s kocúrikmi sme prežívali rôzne dobrodružstvá, spoznávali zvieratká na dedine, trénovali na olympiádu, kreslili ilustrácie k príbehom, riešili zaujímavé úlohy, či hrali divadelné scénky. Na konci aktivitky dostal každý prvák „Certifikát úspešného čitateľa“. Veľká vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí deťom knihu kúpili. Takto do vašej knižnice pribudla spoločne prečítaná kniha, ku ktorej sa deti budú určite radi vracať .

      Deti z 1. C a pani učiteľka Dáša

     • Meranie pH v 8.A

     • Ôsmaci na hodine chémie merali pH. Ich úlohou bolo pracovať podľa zadania a sledovať, ako sa mení hodnota pH s pribúdajúcim množstvom kyseliny v zásaditom roztoku NaHCO3.

     • Hľadanie pokladu v 1.C triede

     • Deň detí sme v našej triede oslávili netradične. Vymenili sme učenie za hľadanie pokladu. K pokladu sme sa dostali pomocou mapky a na ceste za pokladom sme plnili rôzne úlohy. Vyrobili sme si aj pirátske čiapky. Tento deň bol úžasný a samozrejme poklad sme našli.

      Deti z 1. C

     • MDD v 1. A

     • Medzinárodný deň detí v 1. A bol dňom bádateľov, pozorovateľov a veselých detí 👍😊

     • Získanie grantu

     • Tešíme sa!!!

      Naša škola získala grant, ktorý podporil Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis. Grant vo výške 2000€ použijeme na vybudovanie altánku, v ktorom bude Centrum vedomostí, objavov a zábavy. 

      Naším cieľom je umožniť žiakom vzdelávať sa v neformálnom prostredí mimo interiér školy, v príjemnom prírodnom prostredí školského dvora na čerstvom vzduchu. V teplejšom období školského roka budú v altánku realizované zážitkové vyučovacie a výchovné hodiny s pedagógmi i pozvanými lektormi. 
      Zážitkové učenie v príjemnom prostredí zanecháva v žiakoch oveľa trvácejšie vedomosti. Centrum vedomostí, objavov a zábavy toto príjemné prostredie poskytne dlhodobo.

      Ďakujeme!

     • Výtvarná súťaž "História hasičstva"

     • Žiaci z 1.D triedy sa zapojili do výtvarnej súťaže s názvom „História hasičstva“. Práca Kristínky Točekovej sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Cenu jej boli odovzdať zástupcovia OR HaZZ Malacky. Kristínke k úspechu gratulujeme a prajeme veľa fantázie do ďalšej tvorby.

     • Počítačoví experti

     • Možno z nich raz budú počítačoví experti 🤷.
      Už dnes zvládli žiaci 1.A matematiku a slovenčinu na jednotku 🍀👍

     • Prednes poézie a prózy

     • Dňa 14. mája sme ocenili naše žiačky II. stupňa, ktoré sa zúčastnili školského kola v prednese poézie a prózy  - Zúbkových prameňov. Víťazky  jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa bude konať v piatok 21. mája v CVČ v Malackách. Sú to: Vivien Marcinová (5.B), Dominika Hustá (6.B) a Lea Gábrišová (8.A).  Všetkým žiačkam veľmi pekne ďakujeme za účasť v školskom kole, víťazkám srdečne blahoželáme a držíme im palce!!!

     • Prianie ku Dňu matiek

     • Vie o nás všetko.

      Viac než mnohí iní.

      A napriek tomu nikdy nesklame.

      A nespomína dlho na prečiny.

       

      O kom to vravím?

      Predsa o mame.

      Mama. Ten človek, čo najdlhšie mlčí,

      keď ublížia mu jeho najbližší.

      Po každom páde znovu chodiť učí.

      Po každom plači znova utíši.

       

      Mama. Tá večná diakonka skromná.

      Vyperie, vyžehlí, sedí nad šitím.

      Takejto službe sa nič nevyrovná.

      No iný život bol by nebytím pre ňu,

      čo tŕpne pre každý náš krôčik.

       

      A dá aj to, čo sama postráda.

      Srdcom je pri nás, kam nevidia oči.

      Nechce nás stratiť. Veľmi nerada.

      Preto sa bojí snáď viac, než by chcela.

      Hádam viac než my sami o seba.

       

      Snáď myslíme si, že by nemusela

      a že nám toľkej lásky netreba.

      Nech neradí a nech sa nevyzvedá.

      A vtedy mnohý z nás sa poraní,

      keď rady matky za lesk sveta predá.

       

      Mama vždy chcela iba ochrániť.

      Potom snáď tuší utajenú bolesť 

      ukrytú hlúpo, za drzosť a chlad.

      Pridobre pozná naše srdce holé.

      Mama. Ten človek, čo vždy vie mať rád.

     • Prekvapenie pre mamičky detí z 2.C

     • Mamičky detí z 2.C dnes dostali ku svojmu nedeľňajšiemu sviatku hneď dva darčeky. Jeden im prišiel od detí poštou. Bol to LIST Z LÁSKY. Druhý im deti vyrobili v škole a je plný . Každé jedno strihali s nadšením a radosťou, že potešia svoje maminky, mamičky, mamky, mamulienky. Blahoželáme VÁM!!!