Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: zs4malacky@zs4malacky.sk alebo +42134/772 38 62 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Špeciálny pedagóg   Mám záujem

Úväzok:5 hodín týždenne
Dátum nástupu:ihneď
Požiadavky:VŠ vzdelanie, odbor špeciálna pedagogika.
Prax v odbore vítaná.
Bližšie informácie na tel. čísle 034/ 772 38 62
Žiadosť s priloženými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke do 28. marca 2017 s označením „Výberové konanie - špeciálny pedagóg základnej školy - neotvárať“ na adresu:
Základná škola, Záhorácka č. 95, 90101 Malacky.
Termín výberového konania bude oznámený uchádzačom písomne. Vyhlasovateľ oznámi uchádzačom výsledok výberového konania následne ihneď po ukončení výberového konania.
 

 
Pozícia:

Učiteľ anglického jazyka pre nižšie stredné vzdelávanie   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.9.2017
Požiadavky:VŠ vzdelanie druhého stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Prax v odbore vítaná, nie je podmienkou. Žiadosť s priloženými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke do 28. apríla 2017 s označením "Výberové konanie - učiteľ anglického jazyka" na adresu:
Základná škola, Záhorácka č. 95, 90101 Malacky.
Termín výberového konania bude oznámený uchádzačom písomne. Vyhlasovateľ oznámi uchádzačom výsledok výberového konania následne ihneď po ukončení výberového konania.