• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Vychovávateľ/vychovávateľka ŠKD

   • Úväzok:
    88%
    Dátum nástupu:
    15.10.2019
   • Požiadavky:
    Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a zákona č.138/2019 a vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov.
    Ďalšie požiadavky na uchádzača: samostatnosť, flexibilita, dobré organizačné schopnosti. Okrem toho žiadame uchádzačov o:
    - žiadosť o prijatie do zamestnania
    - profesijný životopis
    - doklad o vzdelaní
    - od 01.10.2019 odpis z registra trestov
    - súhlas so spracovaním osobným údajov.

    Odmeňovanie v zmysle Zákona č. 224/2019 Z. z., Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, min. od mzdy 743,00 €/brutto platová tarifa. Zamestnanci s praxou podľa počtu odpracovaných rokov.
    Ďalšie informácie:
    Výchovná činnosť prebieha denne od 12.30 do 16.30 a k tomu treba počítať s jednou rannou službou do týždňa od 6.00 do 8.00.