Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 243 zaloha teplo 10/2016 2702.83-ciastocne s DPH Zmluva splátky Termming,a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky PaedDr. Gabriela Emrichová Riaditeľka školy 04.11.2016
Faktúra 241 elektrika splátka 611.- s DPH Zmluva rozpis Pow-en, a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky PaedDr. Gabriela Emrichová Riaditeľka školy 04.11.2016
Faktúra 242 zaloha teplo 09/2016 3 174.16 s DPH Zmluva rozpis Termming,a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky PaedDr. Gabriela Emrichová Riaditeľka školy 04.11.2016
Faktúra 114 Záloha na teplo 3 103,82 s DPH Zmluva mesačná splátka-záloha Termming,a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová poverená riadením školy 14.06.2017
Faktúra 67 Záloha na teplo 7 001,21 s DPH Zmluva mesačná splátka-záloha Termming,a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová poverená riadením školy 21.04.2017
Faktúra 87 Záloha na teplo 3 536,87 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb Splátkový kalendár Termming,a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová poverená riadením školy 16.05.2017
Faktúra 113 Záloha na energiu 650.94/mesiac s DPH Zmluva Splátkový kalendár Pow-en, a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová poverená riadením školy 14.06.2017
Faktúra 212 Publikácia PaM 2018 68.- s DPH na základe ponuky 14.11.2017 Poradca, s.r.o. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 14.11.2017
Faktúra 211 Prenájom rohoží 30,36 s DPH Zmluva 14.11.2017 Lindström s.r.o. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 14.11.2017
Faktúra 214 Školská a rovesnícka mediácia-Publikácia-Projekt 105,07 s DPH 70/2017 13.11.2017 Martinus, s.r.o. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 14.11.2017
Faktúra 213 Projekt Rovesnícka mediácia-vzdelávacie aktivity 100.- s DPH 67-A-2017 13.11.2017 Mgr. D.Bieleszová Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 14.11.2017
Objednávka 205 Spray mop Microfibre 150.- s DPH 68-2017 10.11.2017 PARKETT MANN, s.r.o. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka
Objednávka Kancelárske potreby 261,17 s DPH 69-2017 10.11.2017 Slavomír Binčík-Junior Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka
Objednávka 214 publikácia Školská mediácia-Projekt 105,07 s DPH 70/2017 10.11.2017 Martinus, s.r.o. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka
Faktúra 207 Jesenná deratizácia 151,44 s DPH 66/2017 10.11.2017 Karol BAUML-Chemiko Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 14.11.2017
Faktúra 210 Poskytovanie telek. služieb 84,54 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb 10.11.2017 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 14.11.2017
Faktúra 208 Vodné-stočné 374,47 s DPH Zmluva 10.11.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 14.11.2017
Faktúra 206 Ochranné klzáky-šk.stoličky, stoly 100.- s DPH 67/2017 10.11.2017 Daffer, s.r.o. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 14.11.2017
Faktúra 205 Spray mop Microfibre 156,43 s DPH 68-2017 10.11.2017 PARKETT MANN, s.r.o. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 14.11.2017
Faktúra 209 On line kniha Smernice a org. predpisy 147.- s DPH na základe ponuky 10.11.2017 Verlag Dashoffer, s.r.o. Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Mgr. Alena Číčelová riaditeľka 14.11.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5427