Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Modrá škola

Pitná fontána pre ZŠ Záhorácka

 

    Základná škola Záhorácka 95, Malacky má k dispozícii pitnú fontánku, vďaka ktorej majú jej žiaci a zamestnanci zabezpečený celodenný pitný režim.

    Slávnostné otvorenie pitnej fontánky, ktorá je umiestnená vo vestibule školy sa uskutočnilo za prítomnosti riaditeľky ZŠ Záhorácka, PaedDr. Gabriely Emrichovej, Ing. Jany Ježkovej z referátu odpadového hospodárstva, Ing. Márie Gajdárovej z referátu správy zelene MsÚ v Malackách a žiakov triedy III. A pod vedením triednej učiteľky Mgr. Vlasty Pancákovej.

    Projekt sa realizoval v rámci vzdelávacieho programu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pre deti a mládež pod názvom "Modrá škola - voda pre budúcnosť" a v rámci projektu občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska, pod názvom „Pitné fontány pre školy“.

    Potreba pitnej fontánky na ZŠ Záhorácka bola umocnená existenciou tried s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy na I. stupni (1. – 4. ročník) a tried so športovou prípravou zameranou na atletiku, volejbal a futbal na II. stupni (5. – 9. ročník), v ktorých sú zvýšené nároky na pitný režim vyššie ako u žiakov bežných tried, resp. škôl s triedami bez športového zamerania. Na ZŠ Záhorácka je aj 12 krúžkov z oblasti športu, ktorých činnosť je realizovaná až po ukončení riadneho vyučovania, v popoludňajších hodinách. V tomto čase už deťom často chýbajú tekutiny, ktoré si priniesli z domu v rámci desiaty a zabezpečenia ich bežných potrieb pitného režimu. Samozrejme aj v ostatných triedach pri bežnom vyučovaní je potreba a dôležitosť pitného režimu nie len u žiakov, ale aj učiteľov pri ich aktívnej účasti na výchovno-vzdelávacom procese nezastupiteľná.

    Existencia fontánky na ZŠ Záhorácka, Malacky prispeje nie len k zabezpečeniu zvýšených potrieb pitného režimu, k budovaniu pozitívneho vzťahu k pitnej vode a jej hodnotám, obmedzeniu pitia nápojov so zvýšeným obsahom cukru a konzervačných látok u žiakov a zamestnancov školy, ale aj k vyššej estetizácii a prezentácii školy a jej partnerov na verejnosti.

    ZŠ Záhorácka, Malacky splnila všetky základné podmienky, ktoré sú s realizáciou projektu spojené. Na webovom sídle školy je vytvorená samostatná sekcia, ktorá sa venuje zapájaniu školy do vzdelávacieho programu a škola sa spolupodieľala aj na financovaní nákladov na montáž pitnej fontány, ktoré boli spojené s potrebnými stavebnými úpravami.

Fotografie