Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum
 

 

                                                               

 

Vedúca škol. jedálne

.


Ing. J. H.

telefonický kontakt: 034/772 38 61

Čas výdaja obedov: 11,30 - 14,00 hod.

Žiadame rodičov a žiakov, aby si stravu odhlasovali deň vopred  do 13.30 hod. a to telefonicky, alebo osobne. V prípade, že žiak nečakane ochorie, alebo má iný vážny dôvod, treba stravu odhlásiť najneskôr do 7.30 hod. daného dňa ráno. Po tomto čase odhláška nebude akceptovaná. Obed si môžete vyzdvihnúť do obedára v čase vydávania obedov od 11,30 do 14,00 hod.

Poplatok za stravu je potrebné uhradiť najneskôr do 8. dňa v mesiaci.

Pri úhrade poplatku cez internet banking vás prosíme uviesť v poznámke pre prijímateľa meno žiaka a triedu.