Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum
 

 

                                                               

 

V našej škole, vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci projektu „V základnej škole úspešnejší“, pracuje školská špeciálna pedagogička a dve asistentky učiteľa.


Školská špeciálna pedagogička poskytuje odbornú starostlivosť žiakom so špeciálnymi edukačnými potrebami, poradenstvo učiteľom a zákonným zástupcom žiaka.


Kontakt:
Mgr. Mária Štefková, PhD.

Mail: stefkova.maria@zs4malacky.sk
Tel.: 034/772 38 62

Konzultačné hodiny pre zákonných zástupcov denne od 8.00 do 8.45 (okrem stredy) a po dohode.

 

 

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Malacky

Kontakt:

Mgr. Jana Klasová, špeciálny pedagóg CPPPaP

M. Rázusa 30

901 01  Malacky

Tel.: 034/772 42 93