Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Zoznam tried › Trieda I. C

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CII. AII. BII. CIII. AIII. BIV. BIV. CV. AV. BVI. AVI. BVII. AVII. BVII. CVIII. AVIII. BVIII. CIX. BIX. C
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Martiniaková
Zástupca: Mgr. Lívia Biesiková
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 6 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Sophia Bačová
 2.  Denis Baláž
 3.  Laura Barčíková
 4.  Richard Diviš
 5.  Sarah Gajdárová
 6.  Diana Habová
 7.  Viktor Korenič
 8.  Teo Kratochvíl
 9.  Adrián Lackovič
 10.  Patrik Majerský
 11.  Marko Říha
 12.  Daniel Šelc
 13.  Michal Šelc
 14.  Nicolas Šelc
 15.  Edita Šipicky
 16.  Katarína Wlodaszová

© aScAgenda 2017.0.1051 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2017