Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Zoznam tried › Trieda 2.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.B3.C4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Ježková
Zástupca: Mgr. Ivana Pikálková
Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 17 a dievčat: 11 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Tatiana Ellie Anderson
 2.  Sophia Bačová
 3.  Laura Barčíková
 4.  Leonard Belanský
 5.  Branislav Bruncvik
 6.  Andrea Bruncviková
 7.  Ciprian - Remus Corjescu
 8.  Leopold Gulár
 9.  Kvetoslava Jánošíková
 10.  Viktória Jesná
 11.  Viktor Korenič
 12.  Hubert Král
 13.  Teo Kratochvíl
 14.  Hugo Kušnír
 15.  Adrián Lackovič
 16.  Claudia Stefania Leanca
 17.  Filip Macejka
 18.  Vivien Marcinová
 19.  Michal Petráš
 20.  Nina Rosokha
 21.  Martin Sabol
 22.  Filip Lucián Šebo
 23.  Daniel Šelc
 24.  Michal Šelc
 25.  Nicolas Šelc
 26.  Kristián Tokár
 27.  Natália Vilémová
 28.  Katarína Wlodaszová

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018