Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Zoznam tried › Trieda 2.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.B3.C4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Ježková
Zástupca: Mgr. Ivana Pikálková
Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 12 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Maxine Hana Abel
 2.  Tatiana Ellie Anderson
 3.  Sophia Bačová
 4.  Laura Barčíková
 5.  Leonard Belanský
 6.  Branislav Bruncvik
 7.  Andrea Bruncviková
 8.  Ciprian - Remus Corjescu
 9.  Leopold Gulár
 10.  Kvetoslava Jánošíková
 11.  Viktória Jesná
 12.  Viktor Korenič
 13.  Hubert Král
 14.  Teo Kratochvíl
 15.  Hugo Kušnír
 16.  Adrián Lackovič
 17.  Claudia Stefania Leanca
 18.  Filip Macejka
 19.  Vivien Marcinová
 20.  Michal Petráš
 21.  Nina Rosokha
 22.  Martin Sabol
 23.  Filip Lucián Šebo
 24.  Daniel Šelc
 25.  Nicolas Šelc
 26.  Kristián Tokár
 27.  Natália Vilémová
 28.  Katarína Wlodaszová

© aScAgenda 2018.0.1077 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2017