Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Zoznam tried › Trieda II. C

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CII. AII. BII. CIII. AIII. BIV. BIV. CV. AV. BVI. AVI. BVII. AVII. BVII. CVIII. AVIII. BVIII. CIX. BIX. C
Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Pikálková
Zástupca: Mgr. Viera Jelínková
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 10 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Andrej Ács
 2.  Miroslava Balgavá
 3.  David Beňa
 4.  Róbert Bernát
 5.  Tomáš Biksadský
 6.  Adriana Drahošová
 7.  Nikolas Dúnar
 8.  Tatiana Ďurdíková
 9.  Alexandra Kršková
 10.  Tamara Najvirt
 11.  Kristína Obrancová
 12.  Alex Pajonk
 13.  Marko Polák
 14.  Adam Spusta
 15.  Erika Stúpalová
 16.  Veronika Stúpalová
 17.  Denis Štupák
 18.  Barbora Valúchová
 19.  Vanda Vodnáková

© aScAgenda 2017.0.1051 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2017