Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Zoznam tried › Trieda 3.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.B3.C4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Pikálková
Zástupca: Mgr. Katarína Ježková
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 13 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Andrej Ács
 2.  Miroslava Balgavá
 3.  David Beňa
 4.  Róbert Bernát
 5.  Tomáš Biksadský
 6.  Lara Ćurčić
 7.  Simona Došeková
 8.  Adriana Drahošová
 9.  Nikolas Dúnar
 10.  Tatiana Ďurdíková
 11.  Alexandra Kršková
 12.  Simona Kuklovská
 13.  Tamara Najvirt
 14.  Kristína Obrancová
 15.  Alex Pajonk
 16.  Peter Perát
 17.  Marko Polák
 18.  Adam Spusta
 19.  Patrik Spusta
 20.  Erika Stúpalová
 21.  Veronika Stúpalová
 22.  Maximilián Svoboda
 23.  Denis Štupák
 24.  René Takáč
 25.  Barbora Valúchová
 26.  Vanda Vodnáková

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018