Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Zoznam tried › Trieda VII. C

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CII. AII. BII. CIII. AIII. BIV. BIV. CV. AV. BVI. AVI. BVII. AVII. BVII. CVIII. AVIII. BVIII. CIX. BIX. C
Triedny učiteľ: PaedDr. Peter Jordán
Zástupca: Mgr. Renáta Stúpalová
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 11 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Nikola Albrechtová
 2.  Simona Brozáková
 3.  Tomáš Demeter
 4.  Veronika Dinušová
 5.  Savo Durdević
 6.  Jaroslav Exner
 7.  Viktória Ferenecová
 8.  Sofia Havlová
 9.  Vanesa Hollá
 10.  Kamila Jánošová
 11.  Pavlína Juhászová
 12.  Pavol Jurkovič
 13.  Maxim Jursa
 14.  Matej Kovalík
 15.  Nikolas Lazar
 16.  David Lednický
 17.  Adam Miklušičák
 18.  Júlia Pullmannová
 19.  Adrian Puškáč
 20.  Adam Sajko
 21.  Barbora Stašková
 22.  Simona Štorová
 23.  Adrian Wlodasz

© aScAgenda 2017.0.1051 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2017