Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Zoznam tried › Trieda 8.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.B3.C4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: PaedDr. Peter Jordán
Zástupca: Mgr. Renáta Stúpalová
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 10 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Nikola Albrechtová
 2.  Tomáš Demeter
 3.  Veronika Dinušová
 4.  Savo Durdević
 5.  Jaroslav Exner
 6.  Viktória Ferenecová
 7.  Sofia Havlová
 8.  Vanesa Hollá
 9.  Kamila Jánošová
 10.  Pavlína Juhászová
 11.  Pavol Jurkovič
 12.  Maxim Jursa
 13.  Matej Kovalík
 14.  Nikolas Lazar
 15.  David Lednický
 16.  Adam Miklušičák
 17.  Júlia Pullmannová
 18.  Adrian Puškáč
 19.  Adam Sajko
 20.  Barbora Stašková
 21.  Simona Štorová
 22.  Adrian Wlodasz

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018