Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Zoznam tried › Trieda 8.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.B3.C4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: PaedDr. Viera Mária Adamovičová
Zástupca: Mgr. Eva Marušková
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 8 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Laura Belanská
 2.  René Ďuriš
 3.  Nicolas Gazdič
 4.  Juraj Haberland
 5.  Kevin Horváth
 6.  Vivien Hurbanová
 7.  Martin Chamraz
 8.  Gabriela Juríčková
 9.  Oliver Kello
 10.  Samuel Kliment
 11.  Anna Koričárová
 12.  Timotej Kotrla
 13.  Laura Lukačovičová
 14.  Adam Pavlík
 15.  Timea Rellová
 16.  Patrik Slezák
 17.  Samuel Škoda
 18.  Sabína Škodová
 19.  Lukáš Tomášek
 20.  Katarína Trojáková
 21.  Karol Valicec

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018