Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Zoznam tried › Trieda VII. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CII. AII. BII. CIII. AIII. BIV. BIV. CV. AV. BVI. AVI. BVII. AVII. BVII. CVIII. AVIII. BVIII. CIX. BIX. C
Triedny učiteľ: Ing. Svetlana Stupavská
Zástupca: Mgr. Vlasta Michaláčová
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 12 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Anetta Baránková
 2.  Richard Bartl
 3.  Dávid Beňovič
 4.  Štefan Dunár
 5.  Kristína Huberová
 6.  Nikola Hurbanová
 7.  Lucia Jankovičová
 8.  Vanessa Kováčová
 9.  Nathaniel Král
 10.  Michaela Kršková
 11.  Viktória Límová
 12.  Gabriel Michalovich
 13.  Nikoleta Polláková
 14.  Ingrid Prochásková
 15.  Gabriel Rigáň
 16.  Roman Salay
 17.  Martin Šelc
 18.  Adrián Ševčík
 19.  Viktória Tangelmayerová
 20.  Hana Uhrincová
 21.  Jana Valachovičová

© aScAgenda 2017.0.1051 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2017