Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Zoznam tried › Trieda VIII. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CII. AII. BII. CIII. AIII. BIV. BIV. CV. AV. BVI. AVI. BVII. AVII. BVII. CVIII. AVIII. BVIII. CIX. BIX. C
Triedny učiteľ: Mgr. Silvia Holičová
Zástupca: Mgr. Júlia Jánošíková
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 12 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Andela Bogdanović
 2.  Ján Cogan
 3.  Viktor Csala
 4.  Kristína Deáková
 5.  Andrea Gezeová
 6.  Dominik Hurban
 7.  Samuel Košický
 8.  Patrik Mráz
 9.  Romana Mrázová
 10.  Natália Ničová
 11.  Roman Pollák
 12.  Radoslav Pullmann
 13.  Natália Pullmannová
 14.  Lívia Róthová
 15.  Vlasta Skružná
 16.  Natália Šimková
 17.  Viktória Študyová
 18.  Juliana Tylková
 19.  Diana Valachovičová
 20.  Adam Vince

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.04.2017