Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Zoznam tried › Trieda IX. C

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CII. AII. BII. CIII. AIII. BIV. BIV. CV. AV. BVI. AVI. BVII. AVII. BVII. CVIII. AVIII. BVIII. CIX. BIX. C
Triedny učiteľ: PaedDr. Svetlana Tokárová
Zástupca: Mgr. Mária Melichárková
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 4 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Adrián Albert
 2.  Karolína Beneková
 3.  Martin Bielesz
 4.  Daniel Bujna
 5.  Anton Fiala
 6.  Dominika Foltýnová
 7.  Diana Janská
 8.  Martin Jursa
 9.  Tomáš Kujan
 10.  Matúš Kuma
 11.  Marek Ondrovič
 12.  Patrik Ondrovič
 13.  Daniel Petráš
 14.  Natália Pražienková
 15.  Jakub Rybička
 16.  Dominik Sipos
 17.  Samuel Sloboda
 18.  Samuel Škoda

© aScAgenda 2017.0.1051 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2017