Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Zoznam tried › Trieda III. B

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CII. AII. BII. CIII. AIII. BIV. BIV. CV. AV. BVI. AVI. BVII. AVII. BVII. CVIII. AVIII. BVIII. CIX. BIX. C
Triedny učiteľ: Anna Vlková
Zástupca: Mgr. Vlasta Pancáková
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 9 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Peter Balek
 2.  Karol Barca
 3.  Pavol Benkovič
 4.  Katarína Dojčárová
 5.  Patrik Ďuriš
 6.  Viktória Gajdošechová
 7.  Štefan Galba
 8.  Alex Houndjo
 9.  Viktória Chmelová
 10.  Denis Jurkáček
 11.  Gabriela Korenčáková
 12.  Johanka Sofia Kotrlová
 13.  Klaudia Orthová
 14.  Dávid Pernecký
 15.  Viktória Poláková
 16.  Patrícia Ryšková
 17.  Samuel Sloboda
 18.  Samuel Tarháza
 19.  Julián Tokár
 20.  Dávid Vágai
 21.  Valentína Vismeková

© aScAgenda 2017.0.1051 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2017