Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Zoznam tried › Trieda 4.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.B3.C4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Zdenka Štofaňáková
Zástupca: Mgr. Ivana Pikálková
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 8 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Peter Balek
 2.  Karol Barca
 3.  Pavol Benkovič
 4.  Katarína Dojčárová
 5.  Emil Đuriš
 6.  Patrik Ďuriš
 7.  Viktória Gajdošechová
 8.  Štefan Galba
 9.  Viktória Chmelová
 10.  Denis Jurkáček
 11.  Johanka Sofia Kotrlová
 12.  Klaudia Orthová
 13.  Dávid Pernecký
 14.  Viktória Poláková
 15.  Klaudia Pullmanová
 16.  Samuel Tarháza
 17.  Julián Tokár
 18.  Dávid Vágai
 19.  Valentína Vismeková

© aScAgenda 2018.0.1077 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2017