Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Zoznam tried › Trieda 4.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.B3.C4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Zdenka Štofaňáková
Zástupca: Mgr. Ivana Pikálková
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 9 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Peter Balek
 2.  Karol Barca
 3.  Pavol Benkovič
 4.  Katarína Dojčárová
 5.  Emil Đuriš
 6.  Patrik Ďuriš
 7.  Vladimír Ferko
 8.  Viktória Gajdošechová
 9.  Štefan Galba
 10.  Viktória Chmelová
 11.  Denis Jurkáček
 12.  Johanka Sofia Kotrlová
 13.  Klaudia Orthová
 14.  Dávid Pernecký
 15.  Viktória Poláková
 16.  Klaudia Pullmanová
 17.  Samuel Tarháza
 18.  Julián Tokár
 19.  Sofia Tomašovičová
 20.  Dávid Vágai
 21.  Valentína Vismeková

© aScAgenda 2018.0.1093 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.04.2018