Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Zoznam tried › Trieda 6.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.B3.C4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Martina Vopěnková
Zástupca: PaedDr. Eva Vargová
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 9 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Viktória Bačová
 2.  Ester Balogová
 3.  Nicolas Daněk
 4.  Alex Drahoš
 5.  Jakub Elšík
 6.  Lenka Hlaváčová
 7.  Tobias Hoffer
 8.  Eric Houndjo
 9.  Lukáš Kello
 10.  Karolína Konečná
 11.  Klára Kožuchová
 12.  Kristián Kühtreiber
 13.  David Linek
 14.  Samantha Matejová
 15.  Jakub Mozol
 16.  Róbert Pavlíček
 17.  Stanislav Pavliš
 18.  Mário Podhorec
 19.  Tereza Pullmannová
 20.  Natália Slezáková
 21.  Nikola Smoláriková
 22.  Peter Spusta
 23.  Adam Taro
 24.  Kristian Volek

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018