Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Zoznam tried › Trieda 6.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.B3.C4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: PaedDr. Eva Vargová
Zástupca: Mgr. Martina Vopěnková
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 17 a dievčat: 9 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Tobias Berente
 2.  Aleksa Bogdanović
 3.  Karolína Burská
 4.  Martin Cauner
 5.  Miroslava Coganová
 6.  Patrik Dujmovič
 7.  Ljiljana Durdević
 8.  Marija Durdević
 9.  Adam Exner
 10.  Alžbeta Exnerová
 11.  Samuel Galba
 12.  Vladimír Janček
 13.  Richard Kavický
 14.  Tomáš Kováč
 15.  Alexander Král
 16.  Alex Sebastián Michálek
 17.  Michal Stanislav Mozol
 18.  Barbora Nitschneiderová
 19.  Adam Rečný
 20.  David Sajko
 21.  Filip Sajko
 22.  Alexandra Smrtičová
 23.  Tomáš Suchánek
 24.  Ema Vavrová
 25.  Dominik Zechel
 26.  Nina Žigová

© aScAgenda 2018.0.1093 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.04.2018