Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Zoznam tried › Trieda V. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CII. AII. BII. CIII. AIII. BIV. BIV. CV. AV. BVI. AVI. BVII. AVII. BVII. CVIII. AVIII. BVIII. CIX. BIX. C
Triedny učiteľ: PaedDr. Eva Vargová
Zástupca: Jozef Schreiber
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 5 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Tobias Berente
 2.  Aleksa Bogdanović
 3.  Adam Buček
 4.  Karolína Burská
 5.  Ljiljana Durdević
 6.  Marija Durdević
 7.  Adam Exner
 8.  Alžbeta Exnerová
 9.  Samuel Galba
 10.  Vladimír Janček
 11.  Richard Kavický
 12.  Alexander Král
 13.  Alex Sebastián Michálek
 14.  Michal Stanislav Mozol
 15.  Adam Rečný
 16.  David Sajko
 17.  Filip Sajko
 18.  Alexandra Smrtičová
 19.  Pavol Vaniš

© aScAgenda 2017.0.1051 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2017