Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Zoznam tried › Trieda 6.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.B3.C4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: PaedDr. Eva Vargová
Zástupca: Mgr. Martina Vopěnková
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 9 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Tobias Berente
 2.  Aleksa Bogdanović
 3.  Karolína Burská
 4.  Martin Cauner
 5.  Miroslava Coganová
 6.  Patrik Dujmovič
 7.  Ljiljana Durdević
 8.  Marija Durdević
 9.  Adam Exner
 10.  Alžbeta Exnerová
 11.  Samuel Galba
 12.  Vladimír Janček
 13.  Richard Kavický
 14.  Alexander Král
 15.  Alex Sebastián Michálek
 16.  Michal Stanislav Mozol
 17.  Barbora Nitschneiderová
 18.  Adam Rečný
 19.  David Sajko
 20.  Filip Sajko
 21.  Alexandra Smrtičová
 22.  Tomáš Suchánek
 23.  Ema Vavrová
 24.  Dominik Zechel
 25.  Nina Žigová

© aScAgenda 2018.0.1071 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.10.2017