Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum
 

 

                                                               

 

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Alena Číčelová Číč Rozvrh
Riaditeľka
 
 
PaedDr. Daniela Malá Mal Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
PaedDr. Katarína Písečná Pís Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Viera Adamovičová Ada Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 9.B
 
 
PaedDr. Viera Mária Adamovičová Ada Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
 
 
Dagmar Balážová Bal Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Iveta Bátorová Bát Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lívia Biesiková Bie Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Blažíčková Bla Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Zástupca v triede: 5.A
 
 
Mgr. Iveta Burclová Bur Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Zástupca v triede: 3.A
 
 
Viera Cabadajová Cab Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Bc. Ivana Danihelová Dan Rozvrh
pedagogický asistent
 
 
Kristína Doležalová Dol Rozvrh
pedagogický asistent
 
 
PaedDr. Petr Filip Fil Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Vladimír Handl Han Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Miroslava Husárová Hus Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
Zástupca v triede: 6.B
 
 
Mgr. Viera Jelínková Jel Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
Zástupca v triede: 3.B
 
 
Mgr. Katarína Ježková Jež Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Zástupca v triede: 4.C
 
 
Ľubica Jirková Jir Rozvrh
vedúca vychovávateľka
Zástupca v triede: 8.B
 
 
PaedDr. Peter Jordán Jor Rozvrh
Triedny učiteľ: 9.C
Kabinet: 9. C
 
 
Mgr. Petra Kajošová Kaj Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
Zástupca v triede: 1.A
 
 
Melánia Krajčírová Kra Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Anna Martiniaková Mart Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 7.B
 
 
Mgr. Eva Marušková Mar Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
 
 
Mgr. Iveta Mrláková Mrl Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 9.A
 
 
Mgr. Ivana Nimschová Nim Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
 
 
Mgr. Alena Ondrovičová Ond Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Vlasta Pancáková Pan Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Zástupca v triede: 1.C
 
 
Mgr. Ľubica Pevná Pev Rozvrh
asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Ivana Pikálková Pik Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
Zástupca v triede: 4.B
 
 
Jozef Schreiber Schr Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: 7.A
 
 
Mgr. Lucia Slovincová Slo Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Zástupca v triede: 1.B
 
 
Ing. Margaréta Smolinská Smo Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
Zástupca v triede: 8.A
 
 
Mgr. Renáta Stúpalová Stú Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 5.B
Zástupca v triede: 9.C
 
 
Ing. Svetlana Stupavská Stu Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Mgr. Mária Štefková, PhD. Šte špeciálny pedagóg
 
 
Mgr. Želmíra Štuková Štu Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Mgr. Daria Tesáková Tes Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
Zástupca v triede: 2.B
 
 
PaedDr. Svetlana Tokárová Tok Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
Zástupca v triede: 2.A
 
 
Mgr. Anna Vandáková Van asistentka učiteľa
 
 
PaedDr. Eva Vargová Var Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr. Martina Vopěnková Vop Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Vozárová Voz Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
Zástupca v triede: 6.A

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Voľné miesta na našej škole