Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

 • Divadelné predstavenie
  16. 1. 2017

  Do galérie Divadelné predstavenie boli pridané fotografie.

 • ...keď je pani Zima štedrá a dopraje deťom
  16. 1. 2017

  Zima je tu, márna sláva,
  mráz štipľavé pusy dáva
  a vietor si do vôle
  vyhráva na cencúle.
  Deti sa však neľakajú,
  teplé bundy obliekajú,
  veď by to bol skoro hriech,
  nevyužiť, že je sneh.

  To si povedali i naše pani vychovávateľky, ktoré pre deti vymysleli rôzne hry a súťaže na snehu. heartyes

  Do galérie ...keď je Pani Zima štedrá a dopraje deťom boli pridané fotografie.

 • Naša škola oslavovala 25. narodeniny

  V pondelok 19.12.2016 naša Základná škola na Záhoráckej ulici v Malackách oslavovala 25. výročie vzniku.

  Najradostnejší okamih v dejinách našej ZŠ nastal 02.septembra 1991, kedy sa všetci žiaci, učitelia a taktiež široká verejnosť tešili z novej základnej školy. Výstavba školy trvala vyše 5 rokov. Škola sa rozprestiera na ploche 23 700 m2 a jej hodnota po dostavbe bola 42 miliónov korún. ZŠ bola postavená ako 25 triedna.

  Najväčšiu zásluhu na odovzdaní našej školy do užívania mali p. riaditeľ Mgr. Pavel Škrabák a jeho zástupca Mgr. Ľubomír Drgonec.

  25 rokov v živote školy znamená veľmi veľa. Odrástli v nej už dve generácie detí. Momentálne školu navštevujú žiaci, ktorých rodičia boli medzi prvými žiakmi našej školy. Tešíme sa dôvere, ktorú nám rodičia preukazujú. Vystriedalo sa tu vyše stovky pedagogických zamestnancov. Každý z nich priamo či nepriamo ovplyvnil životy svojich žiakov.

  Slávnostnej akadémie sa zúčastnil aj pán riaditeľ Mgr. Pavel Škrabák, ktorý bol riaditeľom základnej školy v rokoch 1991-2007. Od roku 2007-2012 bola riaditeľkou základnej školy Mgr. Zuzana Jánošová.

  Súčasnou riaditeľkou základnej školy je od roku 2012 PaedDr. Gabriela Emrichová, ktorá srdečne privítala všetkých prítomných hostí, ktorí sa osláv 25. výročia školy zúčastnili. Oslavy sa zúčastnili taktiež bývalí zástupcovia a zástupkyne vyššie uvedených riaditeľov školy: p. Rybecká, p. Belková, p. Marušková, p. Hrebeň, p. Číčelová, p. Filip, p. Písečná.

  Pozvanie na oslavu výročia ZŠ prijal i primátor mesta Malacky JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.  a prednostka mestského úradu Ing. Ľubica Čikošová. Zúčastnili sa taktiež poslanci MsZ – Ing. Pavel Spusta, Ing. Marian Novota, PhD., PhDr. Ing.Lucia Vidanová, MUDr. Marian Haramia a členovia rady školy JUDr. Tibor Grígel, Jiří Kotrla, Ing. Mária Pajpachová, mediátorka Mgr. Dušana Bieleszová, predsedkyňa združenia rodičov Silvia Caunerová. Pozvanie prijalo aj množstvo bývalých pedagogických a prevádzkových zamestnancov školy, ktorí pracovali v škole v rokoch 1991-2016. Každý z prítomných dostal pri uvítaní milú pozornosť – magnetku s logom školy, ktorú vyrobili v neziskovej organizácii Vstúpte a bilten k 25. výročiu školy. Nasledoval pestrý program, ktorý pripravili pani učiteľky so žiakmi školy. Predstavili sa malí i veľkí tanečníci, speváci, recitátori, hudobníci. Celý program moderovali dve talentované žiačky. Po programe nasledovala veľká dávka nostalgie, pretože si všetci mohli pozrieť prezentáciu o škole od jej založenia až po súčasnosť. Prezentácia otvorila priestor slávnostnému obedu, pri ktorom sa bývalí i súčasní zamestnanci mohli v priateľskej atmosfére porozprávať.

  Pri príležitosti tohto krásneho výročia chceme poďakovať všetkým, ktorí počas uplynulých rokov v našej škole pracovali alebo pracujú. Ďakujeme za obetavú prácu pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom, ktorí sprevádzali kroky detí počas ich školskej dochádzky. Škole zároveň prajeme veľa úspešných žiakov, spokojných rodičov a veľa aktívnych a trpezlivých učiteľov. 25. výročie vzniku našej školy, ktoré sme si pripomenuli, je príležitosťou poďakovať tým, ktorí už odišli zo školských služieb, za ich celoživotnú pedagogickú činnosť a ostatným zaželať veľa tvorivých síl v ich ďalšej náročnej práci.

  PaedDr. Gabriela Emrichová, riaditeľka školy

  Foto: zucastneni_hostia.pdf

   

 • ...malý darček od Ježiška
  22. 12. 2016

  Dnes nás v škole navštívil Ježiško wink a priniesol milé prianie a malý darček pre konkrétnych vyučujúcich yes. Takéto prekvapenie dostali už aj na Mikuláša. Preto srdečne ďakujú milému malému Ježiškovi i Mikulášovi a z celého srdca mu prajú pokojom a radosťou naplnenú myseľ i heart.

  vedenie školy

   ...malý darček od Ježiška 

 • Oceňovanie u riaditeľky školy
  22. 12. 2016

  Včera sa v kancelárii u pani riaditeľky zišlo mnoho úspešných a ochotných žiakov, za čo ich pani riaditeľka ocenila a poďakovala. Prišli sem žiaci, ktorí sa zúčastnili školského kola Šaliansky Maťko i tí, ktorí boli vo svojom voľnom čase ochotní prísť vystupovať na Adventné Malacky.

  Blahoželáme a ďakujeme! wink

  Oceňovanie u RŠ 

 • Olympiáda z GEO - šk. kolo
  21. 12. 2016

  V stredu si žiaci druhého stupňa "zmerali svoje sily" - potrápili sa nad úlohami školského kola olympiády z geografie. Na fotografiách si môžete pozrieť ich sústredené tváre yes. Už len počkať na výsledky a postúpiť do okresného kola wink.   

  Olympiáda z GEO - šk. kolo 

 • Predvianočné obdobie v ŠKD

  Vianočné pohľadnice, pozdravy vyrobili a vyzdobili deti v školskom klube, aby urobili radosť svojim blízkym. Zaspievali si, zaveršovali vinše, popriali všetko dobré do nového roka 2017. Malé darčeky potešili všetky deti. Teraz sa tešíme na zimné prázdniny. smiley heart smiley

  Do galérie Predvianočné obdobie v ŠKD boli pridané fotografie.

 • 2.C
  21. 12. 2016

  .... a takto si my žijeme, učíme sa, pečieme a zabávame sa v 2.C wink.

  Foto: 2.C 

 • Šaliansky Maťko

  V stredu 14.12.2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí s názvom Šaliansky Maťko. Do okresného kola postupuje víťaz II. kategórie (4. a 5. ročník) a víťaz III. kategórie (6. a 7. ročník).

  Výsledky:

  II. kategória

  1. miesto - Ester Balogová (5.B)

  2. miesto - Ema Krasová (4.C) a Karolína Burská (5.A)

   

  III. kategória

  1. miesto - Matúš Klas (6.B)

  2. miesto - Viktória Ferenecová (7.C)

  Všetkým súťažiacim veľmi pekne ďakujeme za účasť a víťazom srdečne gratulujeme smiley

 • Vianočné trhy

  V pondelok 12.12.2016 žila naša škola Vianocami. Na školských vianočných trhoch sa zišlo množstvo detí, rodičov, starých rodičov, zamestnancov a ostatných priateľov školy. Všetkým, ktorí akoukoľvek formou (výrobkami, koláčikmi, kultúrnym programom, organizačným zabezpečením, či svojou účasťou) prispeli k slávnostnému priebehu popoludnia, srdečne ďakujeme wink .

  Foto: Vianočné trhy 

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO - 19.12.2016
 • Hodina kódu 2016

  V dňoch 5. a 6. decembra sa v ZŠ Záhorácka zapojilo cca 140 žiakov zo 9., 8., 7. ročníkov do celosvetovej iniciatívy Hodina kódu 2016. Žiaci si mohli osvojiť základy programovania a overiť si svoje analytické myslenie a tvorbu jednoduchých algoritmov. A toto si s nami vyskúšal aj Sv. Mikuláš. Pozrite si naše foto.

  Do celosvetovej iniciatívy sa zapájajú aj významné osobnosti ako Barack Obama, Mark Zuckerberg, Bill Gates. Zo slovenských osobností sa zapojili v minulom ročníku Danka Barteková, Petra Nagyová-Džerengová, Juraj Kemka.

  Túto celosvetovú iniciatívu pripravuje organizácia code.org so svojimi partnermi. Jedným z nich je aj Microsoft, vďaka ktorému sme sa o aktivite dozvedeli a zapojili sme sa aj do štartovania tejto aktivity na Slovensku.

  Žiaci získali certifikáty, ktoré sú rovnaké pre celý svet. Preto majú celosvetovú platnosť. A pre niektorých našich niektorých žiakov, je to už druhý celosvetový certifikát, ktorý získali. Tešíme sa na ďalší ročník.

   

   

 • Mikuláš
  6. 12. 2016

  V utorok nás navštívil Mikuláš yes wink. A nie len on. Taktiež angel angel angel spolu s devil devil devil. Spokojné tváre detí si môžete pozrieť tu: Mikuláš 

 • Občianska náuka v praxi

  Na hodinách občianskej náuky sa šiestaci učia o obecnej samospráve. Pani učiteľka Adamovičová, ktorá je poslankyňou v Malackách, im na besede porozprávala nielen o fungovaní mestského zastupiteľstva, ale aj o tom, ako sa poslanec musí na zasadnutia pripravovať, ako musí vystupovať a ako musí byť napríklad oblečený. Ako to vyzerá v praxi, sa mohli pozrieť žiaci 6.B triedy na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Malackách dňa 8.12.2016 spolu s pani učiteľkou Mrlákovou. Na zasadnutí ich privítal pán primátor JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. Potom už mohli vidieť, ako poslanci hlasujú, či ako sa hlásia do rozpravy. Možno si o niekoľko rokov, keď niekto z nich bude poslancom, spomenú na túto hodinku na mestskom zastupiteľstve.

  Mgr. Mrláková

 • POZVÁNKA NA VIANOČNĚ TRHY
 • Náš Mikuláš
  6. 12. 2016

  Aby úžasný deduško Mikuláš k nám trafil, takto sme si vyzdobili chodby. Ďakujeme!!!!!!!!!!

  Náš Mikuláš 

 • Jazykový pobyt v Anglicku

  Veľká príležitosť pre žiakov od 6. ročníka! Jazykový pobyt v Anglicku podľa vašich požiadaviek môžme "ušiť na mieru" už v tomto školskom roku. Rodičia, vyplňte náš dotazník  a doprajte svojmu dieťaťu zážitkový projekt na podporu jeho jazykových zručností.

 • Olympiáda z anglického jazyka

  V utorok 22.11. sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Výsledky:

  Kategória 1A (5. - 7. ročník)

  1. miesto: Matej Kovalík (7.C)

  2. miesto: David Lednický (7.C)

  3. miesto: Viktória Límová (7.A)

   

  Kategória 1B (8. a 9. ročník)

  1. miesto: Martin Bielesz (9.C)

  2. miesto: Timea Šišoláková (9.B)

  3. miesto: Bianka Režná (8.B)

  Víťazi nás budú reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 17.1.2017. Srdečne gratulujeme :)

  Fotoalbum

 • Mediátori
  2. 12. 2016

  Dnes sa prvýkrát v tomto školskom roku konalo veľmi úspešné stretnutie mediátorov. Tí v minulom školskom roku získali za absolvovanie kurzu certifikát. Veľmi pekne ďakujeme pani mediátorke Mgr. Dušane Bieleszovej.

  Foto: Mediátori 

 • Posedenie v reštaurácii
  1. 12. 2016

  Deti z ŠKD si spríjemnili popoludnie v reštaurácii Kitty. Pochutili si na palacinkách so zmrzlinou. Veľmi pekne ďakujeme  pánovi Kühtreiberovi za príjemnú atmosféru.

  Do galérie Pesedenie v reštaurácii boli pridané fotografie.

strana: