Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

 • Deň Zeme
  27. 4. 2017

  Tento rok sa žiaci 1. a 2. ročníka spolu s pani učiteľkami rozhodli, že si zhotovia krásnu Pani Zem.  Spoločne porozmýšľali , povedali si čo všetko pekné je na našej planéte a každý niečo vytvoril.  Samozrejme uvažovali  aj nad tým, čo našej Zemi škodí, ubližuje. No dohodli sa, že všetci chcú mať krásnu planétu a preto aj Pani Zem urobili peknú, čistú a usmiatu.

  Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

 • POZOR!!! Talentové skúšky do triedy so športovou prípravou
 • Popoludnie s Viktorom
  26. 4. 2017

  Zábavné popoludnie v CVČ zažili deti zo škoského klubu s Viktorom smiley. Spolu si zaspievali, zatancovali a zacvičili surprise. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie a nové pesničky s Viktorom yes.

  Do galérie Popoludnie s Viktorom boli pridané fotografie.

 • Rovesnícka mediácia - projekt
  24. 4. 2017

  Naša škola sa projektom "Rovesnícka mediácia ako preventívny program v boji proti kriminalite mládeže" zapojila do výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odboru prevencie kriminality a z Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality získala 8000€ na kompletné vybavenie učebne nábytkom i technikou. Spoluúčasťou 2000€ prispelo i Združenie rodičov pri ZŠ Záhorácka (veľmi pekne ďakujeme).

  Hlavným cieľom projektu je zlepšiť atmosféru v triedach pomocou začlenenia preventívneho programu v boji proti kriminalite zameraného na riešenie konfliktov – školskej rovesníckej mediácie. Vedľajšie ciele - pripraviť podmienky na realizáciu výzvy na pozície rovesníckych mediátorov, zrealizovať tréningové aktivity, vytvoriť plán udržateľnosti aktivít s cieľom priviesť žiakov k väčšej tolerancii, rešpektu a úcte, pomáhať im chápať vzájomné odlišnosti tak, aby sa minimalizovali konfliktné situácie, resp. riešili cestou zmierovania, uskutočniť žiacku konferenciu s účasťou škôl z rôznych oblastí Slovenska. Ak si žiaci osvoja zručnosti rovesníckej mediácie, riešenie jednoduchých konfliktov zvládnu bez zásahu učiteľa.

  Projekt už je rozbehnutý. Žiaci majú svoje miesta mediátorov a postupne absolvujú tréningové stretnutia s certifikovanými mediátormi - p. Bieleszovou a p. Lengyelom, ktorí vykonávajú lektorskú činnosť na profesionálnej a humánnej úrovni (srdečne ďakujeme). O ďalších krokoch a pripravovanej konferencii vás budeme priebežne informovať.

  vedenie školy  

  Foto: Rovesnícka mediácia 

   

 • Deň Zeme 3. a 4. ročník
  21. 4. 2017

  Foto:  Deň Zeme

 • Slávik Slovenska
  20. 4. 2017

  Dnes sa naša škola rozospievala surprise. Konalo sa školské kolo 27. ročníka celoštátnej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2017. Zúčastnilo sa jej 25 súťažiacich speváčikov - slávikov yes

  1. kategória

  1. miesto - Sarah Gajdárová z 1.C

  2. miesto - Simonka Kuklovská z 2.A

  3. miesto - Natálka Vilémová z 1.A

  2. kategória

  1. miesto - Alex Šebo zo 6.A

  2. miesto - Monika Burclová zo 6.A

  3. miesto - Miška Salayová zo 6.B

  Čestné uznanie

  Nikolka Brandisová zo 6.B a Elizabeth Bumberová zo 4.B

  Všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemné hudobné popoludnie a víťazom blahoželáme!!! 

  Foto: Slávik Slovenska 

 • ZBER PAPIERA

  V dňoch 24.4. - 5.5.2017 sa v našej škole v čase od 7.15 hod. do 8.00 hod. uskutoční zber papiera.

 • Hľadanie veľkonočného pokladu v ŠKD
  12. 4. 2017

  V jedno predprázdninové popoludnie sa naši najmenší rozhodli hľadať sladké poklady na školskom dvore. Detektívi sú z nich dobrí, našli všetko a pani vychovávateľky  za krásnu akciu aspoň vystískali.

  Do galérie Hľadanie veľkonočného pokladu v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Jedno biele, druhé čierne a to tretie maľované
  12. 4. 2017

  Jedno biele, druhé čierne a to tretie zafarbené .... je názov našej predveľkonočnej súťaže v maľovaní kraslíc. Tradične sa na výstave objavilo množstvo tradičných i netradičných maľovaných vajíčok . Detskej porote sa veľmi ťažko rozhodovalo o naj...kraslici. No stal sa ňou Olaf z Ľadového kráľovstva. Ocenili sme však všetkých zúčastnených. Našou snahou okrem iného je, aby rodičia spolu s deťmi strávili čas aktívne. A to sa nám podarilo. Ďakujeme a tešíme sa na ďalší rok!

  Foto: Kraslice 

 • Hľadanie veľkonočných vajíčok v 1.A
  12. 4. 2017

  Radosť z prichádzajúcich sviatkov jari dopriala žiakom i pani učiteľka Jelínková - na hodine ANJ žiaci 1.A hľadali veľkonočné poklady. Misia sa podarila yes. Všetky poklady (s veľkou túžbou po čokoláde) žiaci našli smiley

  Foto: Hľadanie v 1.A 

 • Popoludnie plné chrobáčikov
  11. 4. 2017

  V pondelok 10.4. sa deti ŠKD zúčastnili besedy v CvČ o chrobákoch, chrobáčikoch a motýľoch. Po zaujímavej besede sme spojili užitočné s príjemným a strávili sme zbytok popoludnia na multifunkčnom ihrisku v cvečku.

  Do galérie Popoludnie plné chrobáčikov boli pridané fotografie.

 • Prišli k nám predškoláci z MŠ
  11. 4. 2017

  Včera k nám prišli predškoláci z Kostolišťa a dnes nás navštívili 2 triedy z MŠ Kollárova. Prváci im radi ukázali, čo sa naučili a ochotne  pomohli svojim menším kamarátom i  pri riešení školáckych úloh. Ďakujeme p. učiteľkám z MŠ i ZŠ za peknú spoločnú akciu.

  Do galérie Prišli k nám predškoláci z MŠ boli pridané fotografie.

 • Jazykový kvet
  10. 4. 2017

  V piatok 7. apríla sa žiaci z krúžku English Drama Club zúčasatnili krajského finále súťaže Jazykový kvet. Je to súťaž v umeleckom prednese, dráme, ako i v tvorbe v cudzích jazykoch. Naši žiaci sa do krajského finále prebojovali s dramatickou tvorbou v prvej i druhej kategórii v angličtine. S hrdosťou oznamujem, že obe skupiny získali postup na celoslovenské finále.

  Krajské finále prebiehalo v priestoroch katedry románskych jazykov PF UK v Bratislave a v porote sedeli zástupcovia jazykových škôl i vysokoškoskí pedagógovia.

  Štvrtáci Emka Biksadská, Emka Gulárová, Karenka Grígelová, Rastík Hanisko a Danko Havrilla spolu so Zinkou Žákovou z 3.A sa hneď prezliekli do kostýmov pre svoju hru o smutnej princeznej a začali si opakovať predstavenie. Pred porotou už na sebe nedali vidieť ani štipku trémy a rozprávkou The Sad Princess vyčarili úsmev na tvárach všetkých porotcov.

  Naši šiestaci Matúš Klas, Samo Baček a Lucas Karel spolu s gymnazistami Stellou Stupňanovou, Milicou Ćurčić, Henrietou Matlovičovou a Milanom Žákom predviedli výborný výkon s predstavením The Flinstones and the Time Machine. Porota ocenila jazykovú i dramatickú náročnosť ich hry.

  Celoslovenské finále je pre všetkých členov English Drama veľkou výzvou ako aj príležitosťou na zdokonalenie ich prejavu. Majú príležitosť zabodovať v konkurencii škôl z celého Slovenska. Držte im palce.

   

  Mgr. Lívia Biesiková

  Do galérie Jazykový kvet boli pridané fotografie.

 • Raz sem, raz tam

  V sobotu 8. 4. 2017 sa deti z krúžkov „ Raz sem, raz tam“ a „ Z každého rožku trošku“ opäť vybrali do Bratislavy. Tentoraz si v Bibiane pozreli interaktívnu výstavu EMÓCIE, ktorá má vyvolať v návštevníkovi množstvo emócií, zoznámiť deti i dospelých s touto časťou nášho vnútra.  Emócie sú dnes rovnako ako kedysi pradávno zdrojom informácií, ktoré nám pomáhajú prežiť, oboznamujú nás s okolitým svetom, podieľajú sa na učení a zapamätávaní si informácií a riešení. V ďalšej časti  deti vstúpili do výstavy – OKOHRA  a stali sa prieskumníkmi. Texty ich nabádali na overenie si toho, čo ich oči vidia a inštalácia im umožnila nahliadnuť a ohmatať si skutočnosť. Malí výskumníci sa potom presunuli do Slovenského národného múzea, kde si prezreli  najskôr skameneliny, ktoré im priblížili minulosť Zeme a potom s úžasom pozorovali  zvieratká, ktoré žili a žijú u nás.

  Pekný a poučný deň sme ukončili samozrejme v Mc Donalde. Každého návštevníka si milo uctili a deti s únavou no úsmevom na pekne pomaľovanej tvári sa vrátili domov.

   

  Fotoalbum

   

 • Rotkäppchen
  10. 4. 2017

  Že sú veľkí? No a čo! I tak sa radi vrátia do časov, keď boli malí.... Majú radi rozprávky a radi si ich aj zahrajú. I na hodine nemeckého jazyka. Krásne krátke divadielko na motívy klasickej rozprávky nám predviedli žiaci 9. B spolu so svojou p. uč. V. M. Adamovičovou. Troška paródie, troška zábavy i to k tomu patrí, ďakujeme - boli ste skvelí!!!!!!!!!!!

  Do galérie Rotkäppchen boli pridané fotografie.

 • Zábavne a hravo v ŠKD
  7. 4. 2017

  Deti si v školskom klube porozprávali o ľudových zvykoch, tradíciach a remeslách na Slovensku. Vyrobili si obaly, záložky, vyzdobili farebné obálky, papierové taniere s čičmianskym motívom. Vajnorskou výšivkou ozdobili papierové džbány a skalickým ornamentom vyzdobili prestierania a biele obrúsky.

  Darčekmi  potešili mamičky a spolužiakov, zasúťažili si v oddeleniach v rôznych disciplínach hádzanie šípkami, kolky, triafanie na cieľ, stavanie najvyššej veže, hádzanie kociek a mnoho iných.

  Blíži sa Veľká noc, jarnou tématikou sme si spestrili naše oddelenia školského klubu.

  Do galérie Zábavne a hravo v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Podpora a rozvoj finančnej gramotnosti v 9. ročníku
  6. 4. 2017

  Do galérie Finančná gramotnosť boli pridané fotografie.

 • Chcem byť malým včelárom
  5. 4. 2017

  Žiaci druhých ročníkov a 1. C sa zúčastnili v stredu 6. 4. 2017 besedy so včelárom pánom Nízkym. Skúsený včelár  zaujímavým spôsobom s ukážkami pomôcok, časopisov a plagátov  oboznámil  žiakov s náročnou prácou včelárov. Vysvetlil im, ako sa med dostane na náš stôl a akú dôležitú funkciu má každá včela vo včelstve. Potom si žiaci vyskúšali niektoré včelárske pomôcky a kládli pánovi Nízkemu veľa otázok. Po prednáške sa všetci žiaci chceli stať včelármi. Pán Nízky  celú besedu  zakončil výrokom: „ Ak uhynie posledná včela, ľuďom zostávajú štyri roky života.“ ( Albert Einstein, 1921)

  Do galérie Prednáška pana Nízkeho o včeličkách boli pridané fotografie.

 • TRI STRIEBORNÉ MEDAILY Z HLBOKÉHO

  Z 1. kola ZDBP (Záhorácky detský bežecký pohár), ktoré sa uskutočnilo 1. apríla 2017 na futbalovom ihrisku TJ Družstevník Hlboké si naši žiaci priviezli tri strieborné medaily.

  Prvú vybojoval Eric Houndjo (V. B) v konkurencii najmladších žiakov, druhú Michaela Salayová (VI. B) medzi mladšími žiačkami a tretie striebro pridal Marek Ondrovič (IX. C) v kategórii dorastencov.

  Tesne za pódiovým umiestnením zaostali Dominik Baričiak (VIII. B), Nicolas Gazdič (VII. B) a Alex Houndjo (III. B).

  Úspešným žiakom srdečne blahoželáme, ostatným ďakujeme za účast a tešíme sa na ďalšie kolo ZDBP, ktoré sa uskutoční v sobotu 22. 4. 2017 v priestoroch RZ Gazárka v obci Šaštín-Stráže.

  Z výsledkov:

  Dorastenci (2000-2001) - 4000 m
  ...2. Marek Ondrovič (2001) - 16:00 min. (49 b.)

  Starší žiaci (2002-2003) - 800 m
  ...4. Dominik Baričiak (2002) - 2:45 min. (47 b.)

  Mladšie žiačky (2004-2005) - 600 m
  ...2. Michaela Salayová (2005) - 1:58 min. (48 b.)

  Mladší žiaci (2004-2005) - 600 m
  ...4. Nicolas Gazdič (2004) - 2:06 min. (47 b.)

  Najmladšie žiačky (2006-2007) – 400 m
  ...8. Silvia Pullmannová (2007) - 1:25 min. (43 b.)
  ...10. Karen Grígelová (2006) - 1:30 min. (41 b.)

  Najmladší žiaci (2006-2007) - 400 m
  ...2. Eric Houndjo (2006) - 1:16 min. (49 b.)

  Prípravka chlapci (2008-2009) - 150 m
  ...4. Alex Houndjo (2008) - 32 sek. (47 b.)

   

  PaedDr. Petr Filip

   

   

  Fotoalbum

 • Mesiac knihy v 1.C
  31. 3. 2017

  Žiaci 1.C si posledný marcový týždeň pripomenuli marec mesiac kníh dvoma akciami.

  V stredu 29.3. do triedy prišli pán Korenič a pán Baláž, ktorí si vyskúšali, ako je to predstúpiť a upútať pozornosť svojich malých ratolestí. Oteckovia im prečítali knižku Dovidenia Zuzanka, na ktorú prváci vytvorili pekné ilustrácie.

  Druhú akciu si pre prvákov posledný marcový deň pripravili žiačky 9. C triedy Natália Pražienková a Dominika Foltýnová. Prváci navštívili školskú knižnicu a deviatačky im pútavým spôsobom vysvetlili pravidlá správania sa v knižnici, rozdelenie kníh podľa žánrov a vyskúšali ich aj z čítania. Potom sa mohli prváci zapísať do knižnice. Dostali čitateľské preukazy a pustili sa smelo do vyberania kníh. Každý  prvák si z knižnice odniesol rozprávkovú knihu. Dúfame, že elán do čítania im vydrží a ďakujeme deviatačkám za  peknú akciu.

  Mgr. Anna Martiniaková

  Foto: Mesiac knihy v 1.C 

strana: