Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Alena Číčelová Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní 10 72
Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Vyučovanie informatickej výchovy 41
PaedDr. Daniela Malá Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní 10 101
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií 7
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedag. zamest. 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiat. 7
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Tvorivá dieľňa pre učit. Vv 1. stup. - paličkovanie 8
Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
PaedDr. Katarína Písečná Lyžiarsky inštruktorský kurz 10 52
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
PaedDr. Viera Mária Adamovičová Rigorózna skúška 30 30
Mgr. Lívia Biesiková Školská a rovesnícka mediácia - kompetencie pre úspešné riešenie sporov vo vých.-vzdel. činnosti 10 52
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
Mgr. Jana Blažíčková Orientačný beh v T a Š výchove na zákl. a str. školách 8 84
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Netradičné pohybové hry v školskej TV a voľnočasovývh aktivitách 6
Bežecké lyžovanie v škol. vzdeláv. programe 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Zvládanie záťaží v šk. prostr. 6
Netradičné náčinie v škol. T a Š výchove 6
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Viera Cabadajová Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedag. zamest. 10 61
Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
PaedDr. Petr Filip Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 52
Vybrané letné športy v prírode ako efekt. prostr. zdravého život. štýlu 10
Orientačný beh v T a Š výchove na zákl. a str. školách 8
Zvládanie záťaží v šk. prostr. 6
Bežecké lyžovanie 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Mgr. Viera Jelínková Jazyková príprava kvalif. uč. 1. st. ZŠ s rozšírením kvalif. na vyuč. PC 169 169
Mgr. Katarína Ježková Netradičné pohybové hry v školskej TV a voľnočasovývh aktivitách 6 93
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyuč. procese 15
Etická výchovy pre primárne vzdelanie 25
Učiteľ moderne, inovatívne, kreatívne 15
Informačno-komunik. zručnosti pedag. a odbor. zamestn. 9
Sfumato - Splývavé čítanie 23
Ľubica Jirková Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21 67
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedag. zamest. 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
PaedDr. Peter Jordán Anglický jazyk 60 60
Melánia Krajčírová Výchova k prosociálnemu správaniu vo vých. mimo vyučovania 10 31
Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Mgr. Anna Martiniaková Lyžiarsky inštruktorský kurz 10 55
Bežecké lyžovanie v škol. vzdeláv. programe 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Alena Ondrovičová Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v šk. veku 6 61
Výchova k prosociálnemu správaniu vo vých. mimo vyučovania 0
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 0
Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 16
Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedag. zamest. 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Pedagogická diagnostika 6
Mgr. Vlasta Pancáková Zvládanie záťaží v šk. prostr. 6 71
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz 0
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 0
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Netradičné náčinie v škol. T a Š výchove 6
Sfumato - Splývavé čítanie 23
Orientačný beh v T a Š výchove na zákl. a str. školách 8
Bežecké lyžovanie v škol. vzdeláv. programe 10
Mgr. Ivana Pikálková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 45
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Jozef Schreiber Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
PaedDr. Svetlana Tokárová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
PaedDr. Eva Vargová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 44
Netradičné pohybové hry v školskej TV a voľnočasovývh aktivitách 6
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Martina Vopěnková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Zuzana Vozárová Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 125
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Učiteľ moderne, inovatívne, kreatívne 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou šk. vzdel. progr. pre učit. ZŠ 14
Mediálna výchova v školskej praxi 21
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením 15


© aScAgenda 2018.0.1084 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.02.2018