Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: zs4malacky@zs4malacky.sk alebo +42134/772 38 62 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Špeciálny pedagóg   Mám záujem

Úväzok:5 hodín týždenne
Dátum nástupu:ihneď
Požiadavky:VŠ vzdelanie, odbor špeciálna pedagogika.
Prax v odbore vítaná.
Bližšie informácie na tel. čísle 034/ 772 38 62
Žiadosť s priloženými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke do 26. júna 2017 s označením „Výberové konanie - špeciálny pedagóg základnej školy - neotvárať“ na adresu:
Základná škola, Záhorácka č. 95, 90101 Malacky.
Termín výberového konania bude oznámený uchádzačom písomne. Vyhlasovateľ oznámi uchádzačom výsledok výberového konania následne ihneď po ukončení výberového konania.
 

 
Pozícia:

Ekonóm ZŠ   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:ihneď
Požiadavky:Základná škola, Záhorácka 95, 90101 Malacky v súlade s ust. §5 ods.1 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v znení neskorších predpisov ponúka voľné pracovné miesto na obsadenie – ekonóm základnej školy.

Informácie o pracovnom mieste:
Výkon funkcie: hlavný pracovný pomer - 100% úväzok s nástupom ihneď

Rámcová náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- Riadiaca a koordinačná činnosť ekonomiky školy
- Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania
- Zostavovanie rozpočtu podľa rozpočtových pravidiel, vyhodnocovanie plnenia rozpočtu
- Styk s bankou, bankové operácie
- Evidencia majetku školy

Kvalifikačné predpoklady:
Úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, resp. vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania.

Iné požiadavky:
- Znalosť právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe
- Bezúhonnosť
- Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu práce ekonóma
- Zdravotná spôsobilosť
- Znalosť práce s počítačom, MS Office
- Organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita

Zoznam požadovaných dokladov:
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- Štruktúrovaný životopis s kontaktnými údajmi
- Overený doklad o požadovanom vzdelaní
- Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- Doklad o zdravotnej spôsobilosti
Žiadosť s priloženými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:
Základná škola, Záhorácka č. 95, 90101 Malacky.