Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  1. A 1. A
  1. B 1. B
  1. C 1. C
  2. A 2. A
  2. B 2. B
  2. C 2. C
  3. A 3. A
  3. B 3. B
  3. C 3. C
  4. A 4. A
  4. B 4. B
  4. C 4. C
  5. A 5. A
  5. B 5. B
  5. C 5. C
  6. A 6. A
  6. B 6. B
  6. C 6. C
  7. A 7. A
  7. B 7. B
  7. C 7. C
  8. A 8. A
  8. B 8. B
  8. C 8. C PaedDr. Peter Jordán
  9. A 9. A
  9. B 9. B
  9. C 9. C
  B - 1 B - 1
  B - 2 B - 2
  B - p B - p
  C - 1 C - 1
  C - 2 C - 2
  C - 3 C - 3
  Jazyková učebňa Jaz. uč.
  Jedáleň Jedáleň
  Knižnica ŠK
  Malá telocvičňa MT Rozvrh
  Multimediálna učebňa PC 4
  PC 1 PC 1
  PC 2 PC 2
  PC 3 PC 3
  Posilňovňa Pos
  Šatňa Šatňa
  Učebňa FYZ FYZ
  Učebňa CHE CHE
  Veľká telocvičňa Veľ. tel. Rozvrh

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018